Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

OECD omawia kwestie pracownicze w przemyśle stoczniowym

Podczas spotkania w siedzibie głównej OECD w Paryżu w dniu 21 listopada, Komitet OECD ds. przemysłu stoczniowego (WP6) zorganizował warsztaty na temat spraw pracowniczych w przemyśle stoczniowym. IndustriALL Global Union i IndustriAll Europe przedstawiły perspektywę związków zawodowych, do spotkania dołączyli również przedstawiciele pracowników z Japonii, Norwegii, Korei Południowej i Hiszpanii .

Podczas warsztatów usłyszano, że przemysł stoczniowy jest sektorem niestabilnym, przechodzącym przez fazy gwałtownego wzrostu, a następnie głębokich spadków. Polityka przemysłowa może pomóc złagodzić ten cykl, ale związki zawodowe uważają, że większość rządów i instytucji międzynarodowych nie opracowało odpowiednich polityk.

Ze względu na prognozowane wolumeny handlu i potrzebę zastąpienia znacznej części istniejącej floty bardziej ekologicznymi statkami, powszechnie oczekuje się, że branża znajdzie się u progu okresu boomu. Na całym świecie występuje jednak niedobór wykwalifikowanych pracowników. Podczas warsztatów omówiono przyczyny tego niedoboru i potencjalne sposoby jego rozwiązania. Potencjał wykwalifikowanych pracowników w branży jest często niewystarczający, a pracodawcom nie udało się uczynić branży wystarczająco atrakcyjną dla nowych pracowników.

Przed spotkaniem IndustriALL Global przeprowadziła ankietę wśród związków zawodowych przemysłu stoczniowego, aby poznać ich opinie na temat najbardziej palących spraw. Przedstawiciele pracowników zidentyfikowali główne kwestie jako szeroko zakrojone podwykonawstwo, wykorzystywanie pracowników migrujących na nierównych warunkach pracy, a następnie tworzenie dwupoziomowej siły roboczej. Pracodawcy radzą sobie z niedoborem siły roboczej, wykorzystując migrantów i podwykonawców jako rozwiązanie krótkoterminowe. Często jednak nie inwestują w rozwój dobrze wyszkolonej podstawowej siły roboczej. Istnieją również obawy dotyczące wzajemnego podbierania sobie pracowników przez poszczególne kraje oraz rywalizacji o migrantów. IndustriAll Europe wzywa w swojej kampanii do tworzenia dobrych miejsc pracy w przemyśle, które uwzględniają dialog społeczny, prawa związków zawodowych i równe warunki pracy dla wszystkich.

W całym sektorze istnieje wiele przykładów migrantów zatrudnionych na gorszych warunkach, a czasem na nielegalnych umowach, a w przypadku Korei Południowej migranci są wykorzystywani do zastąpienia podstawowej siły roboczej zrzeszonej w związkach zawodowych. Istnieją jednak również przykłady zatrudniania migrantów na podstawie tych samych umów zbiorowych, co pracowników podstawowych. Oprócz wykorzystywania pracowników migrujących, firmy stoczniowe muszą skupić się na przyciąganiu nowych pracowników do sektora, zwłaszcza kobiet i innych nietradycyjnych pracowników.

Isabelle Barthès, pełniąca obowiązki wspólnego sekretarza generalnego industriAll Europe, powiedziała:

„Wprowadzenie globalnego sektora stoczniowego na pomyślną ścieżkę ku zrównoważonym, ekologicznym statkom zależy od dostępności pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Pracodawcy muszą zatem wziąć na siebie odpowiedzialność i inwestować w sektor, w pracowników oraz w szkolenia i przekwalifikowanie.

„Głos pracowników musi zostać wysłuchany w tym procesie. Ekologizacja zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy w stoczniach będzie prowadzony dobry dialog, a wszystkie zmiany będą planowane wspólnie. Nic o nas, bez nas!”

Walton Pantland, dyrektor ds. przemysłu stoczniowego w IndustriALL, powiedział:

„Potrzebujemy długoterminowych sygnałów od rządów na temat przyszłości sektora i potrzebujemy, by pracodawcy zaangażowali się w utrzymanie podstawowej siły roboczej. Chcąc wykorzystać obecne możliwości, pracodawcy będą musieli płacić pracownikom więcej i zapewnić atrakcyjniejsze warunki pracy”.

https://news.industriall-europe.eu/Article/984