Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Odszedł Jurek Goiński

Po nierównej walce z chorobą, w dniu 1 stycznia 2022r.
odszedł JERZY GOIŃSKI
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A. Miał 65 lat

Związany z NSZZ „Solidarność” od początku jej powstania – praktycznie poświęcając swoje życie działalności na rzecz innych ludzi.

Jerzy Goiński był Przewodniczącym dąbrowskiej Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. nieprzerwanie od kwietnia 2006 r., a od 2010 r. szefem Solidarności całego ArcelorMittal Poland S.A.

Pełnił szereg funkcji we władzach Związku. Był: Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i Członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Członkiem Zarządu Regionu, Delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Metalowego NSZZ „Solidarność”, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa, Członkiem Rady Krajowa Sekcja Hutnictwa, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i jednocześnie Członkiem Rady Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Delegatem na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., Członkiem Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. oraz Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza, Członkiem Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza i jej Przewodniczącym.

Jerzy Goiński aktywnie działał już podczas strajków w latach ‘80, późnej w Prezydium Związku w Hucie Katowice. Był jednym z negocjatorów pakietu socjalnego zawartego podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali. To z Jego inicjatywy powstał pomnik Porozumienia Katowickiego znajdujący się przy głównej bramie ArcelorMittal Poland S.A. i to dzięki Jego determinacji waga porozumień zawartych w Hucie Katowice, dzięki którym mógł w Polsce zostać utworzony jednolity Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” – została doceniona. Na swoim koncie ma szereg zasług na rzecz Pracowników, Członków Związku i osób indywidualnych, których nie sposób opisać. W swoich działaniach był nieustępliwy i skuteczny.

Odpoczywaj w pokoju, niech dobry Bóg przyjmie Cię do Swojego Królestwa.

Rodzinie, najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom i znajomym składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

AMP Dąbrowa Górnicza