Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Obradowało 49 WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa

27 maja br w Bukowinie Tatrzańskiej Delegaci zebrani na 49 WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” przyjęli apel skierowany do nowo wybranych europarlamentarzystów dotyczący pilnego podjęcia kroków zmierzających do maksymalnego zmniejszenia negatywnych skutków prowadzonej przez UE polityki klimatyczno-energetycznej oraz apel ws. zmiany Rozporządzenia MPiPS ws. ogólnych przepisów bhp (do pobrania poniżej).

Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Pan Stefan Dzienniak w obszernej prezentacji przedstawił sytuację w przemyśle stalowym w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Prezes omówił istotne problemy branży, w tym import i eksport wyrobów stalowych, skuteczność nakładania ceł oraz wykorzystywanie innych narzędzi stosowanych dla ochrony rynku europejskiego. Przez pryzmat ogłoszonej decyzji Zarządu AMP ws. planowanego wyłączenia części surowcowej w Oddziale w Krakowie omówione zostały możliwe konsekwencje wzrostu cen energii i braku z tego tytułu rekompensat dla przemysłów energochłonnych, a także zagrożenia wynikające z prowadzonej przez UE polityki klimatyczno-energetycznej EU ETS.
Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz skrytykował stan dialogu społecznego w ramach RDS i WRDS, a także poprzedni i obecny Rząd za negocjacje, których efektem jest wprowadzenie systemu EU ETS oraz niewprowadzenie do tej pory ustawy dot. przemysłów energochłonnych. Negatywnie ocenił dialog społeczny Przewodniczący Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda, wyraził zaniepokojenie entuzjazmem europejskich związkowców w kwestii zielonej energii, odniósł się do solidarności sektorowej oraz konsekwencji braku organizacji pracodawców.
W zebraniu uczestniczyli również koledzy z KGHM z Huty Miedzi w Głogowie i w Legnicy, którzy przedstawili sytuację hutnictwa metali nieżelaznych.