Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Obradował XXIX Kongres Sekretariatu Metalowców

17 czerwca br w Bukowinie Tatrzańskiej obradował XXIX Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców podczas którego delegaci zapoznali się z obszernym sprawozdaniem z działalności Rady Sekretariatu Metalowców za pierwszy rok kadencji.
Zaproszony na obrady Henryk Nakonieczy – członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” i członek Zespołu problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego. W wystąpieniu przedstawił działania podejmowane przez Komisję Krajową, dotyczące m.in. zwolnienia od podatku dochodowego składek członkowskich, odmrożenia kwot odpisu na ZFŚS, przedstawił również wspólne stanowisko związków zawodowych ws. wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej i państwowej sferze budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku – płaca minimalna powinna wzrosnąć do kwoty 2520 zł brutto, w sferze budżetowej o co najmniej 15%, oczekuje się też m.in systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.
Priorytetem jest uchylenie wygaszania emerytur pomostowych, ten proces trwa, choć nie ma ku temu żadnych podstaw – warunki szczególne i o szczególnym charakterze występują nadal, a pracownicy często pracują w tych warunkach stale, nie zmieniając stanowiska pracy. Tego problemu nie rozwiąże się już na drodze rozmów. Złożony jest również projekt ustawy umożliwiający przejście na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn bez względu na wiek, wraz z uzasadnieniem i wskazaniem sposobu finansowania tego rozwiązania, H. Nakonieczny ocenił również stan dialogu społecznego w Polsce, głównie w kontekście braku równowagi układowej.
Na zakończenie H. Nakonieczy podkreślił, że obecnie rządzący wiele osiągnęli programami społecznymi, są jednak sprawy, które trzeba poprawić, o które należy się upomnieć.

Na zakończenie Delegaci podjęli stanowiska ws. zwiększenia uprawnień inspektorów PIP, zmian w ustawie z 2008r. o emeryturach pomostowych, zmiany Rozporządzenia z 1999r. ws. kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, zmiany Rozporządzenia MPiPS z 1997r. ws ogólnych warunków bhp (określenia górnej granicy temperatury), ws. programu działania Sekretariatu w bieżącej kadencji oraz ws. tworzenia nowych spółek celem obchodzenia praw pracowniczych.

BP