Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Nic o nas bez nas! Manifest Sprawiedliwej Transformacji

Związki zawodowe przemysłu wytwórczego, górnictwa i energetyki, działające pod patronatem Europejskiego Związku Zawodowego industriAll, ogłaszają dziś swój Manifest Sprawiedliwej Transformacji. W czasie, gdy Europa przygotowuje się do wdrożenia Zielonego Ładu i środków uzgodnionych w ramach pakietu Fit for 55,  25 milionów pracowników przemysłu w Europie może potencjalnie stanąć w obliczu restrukturyzacji i utraty pracy w związku z ekologiczną transformacją naszego przemysłu – zaostrzoną przez kryzys COVID-19, cyfryzację, trendy w handlu i na rynkach oraz niestabilną sytuację geopolityczną. Manifest jest apelem pracowników przemysłu do decydentów w całej Europie o zapewnienie przejścia na zieloną gospodarkę, która będzie sprawiedliwa dla WSZYSTKICH pracowników, i która nie będzie niszczyć, ale zachowa i stworzy miejsca pracy dobrej jakości. Chcą oni, aby przejście to było przewidywane, zarządzane i negocjowane z pracownikami w każdym aspekcie, który ich dotyczy. Aby to osiągnąć, potrzebujemy kompleksowych ram sprawiedliwej transformacji, które zagwarantują odpowiednie zasoby, będą oparte na skutecznym planowaniu politycznym, promowaniu i wzmacnianiu praw pracowniczych oraz zaangażują związki zawodowe poprzez intensywny dialog społeczny. Dlatego nasz manifest wzywa do:
1. Polityki przemysłowej dostosowanej do ambitnych celów klimatycznych i dobrej jakości miejsc pracy.
2. Odpowiednich środków na sfinansowanie transformacji.
3. Wzmocnienia negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego w celu wynegocjowania zmian.
4. Zestawu narzędzi obejmującego prawa pracowników i obowiązki firm w celu przewidywania i kształtowania zmian.
5. Zaspokojenie zapotrzebowania na nowe umiejętności oraz prawa do wysokiej jakości szkoleń i uczenia się przez całe życie dla każdego pracownika w celu wsparcia sprawiedliwej transformacji.

Michael Vassiliadis, przewodniczący industriAll Europe:
„Związki zawodowe ponoszą podwójną odpowiedzialność: wspierają swoich członków w wielu branżach w procesie przechodzenia na produkcję niskoemisyjną oraz promują innowacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. To do nas, związków, należy zapewnienie, że pracownicy dotknięci zmianami nie pozostaną w tyle. Będziemy rozliczać polityków i biznes i domagać się rozwiązań w zakresie dalszej edukacji, zrównoważonej polityki przemysłowej i wystarczającej liczby miejsc pracy. Zaoferujemy naszą współpracę w tym zakresie i będziemy głośno i wyraźnie bronić naszego stanowiska”.

Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe:
„Dziś ogłaszamy nasz Manifest Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ nasze apele o pilne działania nie zostały wysłuchane. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni brakiem uznania przez decydentów politycznych wagi słuchania, mówienia i planowania transformacji wraz z pracownikami, których to dotyczy i ich związkami zawodowymi. Następują dramatyczne zmiany, a obecna sytuacja zwiększa presję wywieraną na ludzi pracy. Pracownicy chcą kształtować zmiany w swoich miejscach pracy i społecznościach, ale potrzebują do tego wspierających i wszechstronnych ram sprawiedliwych przemian. Potrzebują czegoś więcej niż retoryki – potrzebują przepisów, które zagwarantują godne miejsca pracy w przyszłości i perspektywę dla wszystkich regionów w Europie!”
Nasz Manifest Just Tranistion jest pilnym wezwaniem do polityki społecznej, która jest równie ambitna jak nasza obecna polityka klimatyczna, ponieważ europejski Zielony Ład odniesie sukces tylko wtedy, gdy będzie ładem społecznym i w jego centrum znajdą się pracownicy!

https://news.industriall-europe.eu

W Konferencji Just Transition uczestniczyli Andrzej Karol, Przemysław Rzepecki, Piotr Olbryś, Grzegorz Pietrzykowski, Dorota Wilczyńska i Bogdan Szozda