Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

„Negocjacje z Pracodawcą” – Zatrudnianie cudzoziemców

W ramach projektu współfinansowanego z funduszy norweskich pt. „Zatrudnianie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym – nowe obszary dialogu społecznego” Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” zrealizował kolejne 2 szkolenia, tym razem z negocjacji. Szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników, szczególnie ich praktyczny charakter. Podczas warsztatów uczestnicy wypracowują najbardziej odpowiednią do ich sytuacji strategię wprowadzenia problematyki cudzoziemców do dialogu społecznego. O ile wcześniejsze szkolenia miały na celu zrozumienie nowej sytuacji – pojawianie się nowej grupy pracowników – cudzoziemców, z ich specyficznymi potrzebami, o tyle obecne warsztaty uczą, jak praktycznie podejść do uregulowania ich statusu w firmie oraz zapewnienia im równego, pozbawionego dyskryminacji traktowania.
Jako, że zapotrzebowanie na takie szkolenia jest duże, będziemy organizować je w kolejnych terminach.
W przyszłości udział w takich szkoleniach a następnie podejmowanie negocjacji z pracodawcą może przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników-cudzoziemców w zakładach pracy, pomoże także zabezpieczyć krajowych pracowników przed nieuczciwą konkurencją.

DM

Wisła, 20-22 września 2021r.

Wisła, 22-24 września 2021r.