Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Na rzecz Europejskiego Planu Działania dla Stali

Na jutrzejszym posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności UE, w którym udział wezmą ministrowie właściwi ds. przemysłu z każdego państwa członkowskiego UE
Organizacje członkowskie wzywają ich do omówienia i zatwierdzenia idei Europejskiego Planu Działań na rzecz Stali.

Stal jest podstawą europejskiego przemysłu
Jest niezbędna dla ożywienia gospodarczego Europy i osiągnięcia naszych celów klimatycznych
Jednak europejski przemysł stalowy znajduje się w kryzysie.
Zagrożonych są tysiące miejsc pracy.

Hutnicy w całej Europie mobilizują się ze wspólnym przesłaniem do krajowych rządów i UE:
zabezpieczcie nasze miejsca pracy
podejmijcie działania przeciwko nieuczciwemu handlowi
wytyczcie drogę do bardziej ekologicznej stali wyprodukowanej w europie

Pilnie potrzebujemy europejskiego planu działania na rzecz stali

https://www.youtube.com