Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Motoryzacja: potrzebne działania UE, aby zatrzymać masową utratę miejsc pracy

Dążenie do wprowadzenia samochodów elektrycznych doprowadzi do masowych zwolnień i zamknięć fabryk, o ile Unia Europejska nie uruchomi funduszu na rzecz zmian klimatu dla branż zależnych od emisji dwutlenku węgla, ostrzega nowa polityka industriAll Europe dotycząca przyszłości przemysłu motoryzacyjnego.
Nowe normy CO2 uchwalone w tym roku przez Parlament Europejski wpłyną na 108 000 tylko bezpośrednich miejsc pracy. Ostatecznie 600 000 z 2,4 miliona miejsc pracy w branży będzie zagrożonych w związku z przejściem na samochody elektryczne, ponieważ ich silniki zawierają sześć razy mniej elementów niż silniki spalinowe.
Główni producenci zaczęli już dokonywać takich cięć. Volkswagen ogłosił plany ograniczenia 7 000 miejsc pracy w ramach przejścia na produkcję elektryczną, podczas gdy Ford ma obniżyć zatrudnienie o 12 000 miejsc pracy w Europie.
Nowe miejsca pracy zostaną utworzone w powiązanych branżach, takich jak tworzenie oprogramowania, elektronika i paliwa alternatywne, jednak będą wymagały innych umiejętności niż praca, która ma zostać utracona. industriAll Europe wzywa polityków do wywiązania się z porozumienia paryskiego dotyczącego „imperatywu sprawiedliwego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez polityki, które utrzymują i zwiększają szanse na zatrudnienie pracowników w sektorze i ogólnie w przemyśle.
Nowa Komisja Europejska powinna wdrożyć „Program sprawiedliwej transformacji klimatu” dla wszystkich sektorów i regionów zależnych od emisji dwutlenku węgla, który będzie koordynować fundusze i polityki celem ograniczenia negatywnego wpływu niezbędnej transformacji przemysłu na pracowników.

opis w jęz. angielskim http://Policy brief automotive industry.pdf

źródło: news.industriall