Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Młodzi członkowie IndustriAll Europe żądają wysokiej jakości miejsc pracy i większego zaangażowania

W przeddzień Europejskiego Roku Młodzieży, 70 młodych związkowców z całej Europy spotkało się* w formie hybrydowej w Warszawie. Ci młodzi członkowie IndustriAll Europe domagają się konkretnych działań, które zapewnią młodym ludziom wysokiej jakości miejsca pracy. Proszą również o większe zaangażowanie w debaty i procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach.

Wysokiej jakości miejsca pracy
są kluczem do sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
ożywienia gospodarczego

W swoim orędziu o stanie Unii z 2021r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła, że rok 2022 będzie poświęcony młodzieży. IndustriAll Europe z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę, która ma na celu podniesienie świadomości na temat trudnej sytuacji młodych ludzi, którzy są jednymi z najbardziej dotkniętych przez kryzys COVID-19. Nasi młodzi członkowie mają nadzieję, że nie będzie to tylko ćwiczenie komunikacyjne, ale że Komisja planuje również konkretne inicjatywy w celu poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jak na razie żadna taka (nowa) inicjatywa nie została ogłoszona.

70 młodych związkowców obecnych w Warszawie poinformowało o nieproporcjonalnym wzroście niepewności zatrudnienia i skrajnej elastyczności pracy w ostatnich latach. Dotyka to głównie młodych ludzi próbujących wejść na rynek pracy.

Młodzi członkowie IndustriAll Europe domagają się, aby instytucje UE i rządy krajowe wprowadziły przepisy ograniczające pracę o niepewnym charakterze. Konkretnie oznacza to ograniczenie pracy agencyjnej i umów krótkoterminowych. Prekariat jest przykrym wrogiem demokracji, ponieważ wprowadza niepewność i zmniejsza zaufanie do instytucji. W czasach rosnącego prawicowego populizmu i ruchów skrajnie prawicowych decydenci muszą wykazać się odpowiedzialnością i wprowadzić politykę, która pozwoli odzyskać zaufanie obywateli.

Młodzi członkowie IndustriAll Europe są zaangażowani we wspólną walkę z niepewnością zatrudnienia, ale chcą również zaangażować się w debaty, które wykraczają poza kwestie zatrudnienia młodzieży. Chcą mieć swój głos w dyskusjach na temat sprawiedliwej transformacji i cyfryzacji, zwłaszcza że to oni będą pracować w ekologicznych i cyfrowych gałęziach przemysłu jutra. Domagają się większej integracji i większego zaangażowania w pracę związków zawodowych na wszystkich szczeblach. IndustriAll Europe odpowiada na żądania swoich młodych członków, a w przygotowaniu jest plan działania na rzecz młodzieży, którego realizacja rozpocznie się w trakcie Europejskiego Roku Młodzieży.

Isabelle Barthes, zastępca sekretarza generalnego IndustriAll Europe, powiedziała:

W ciągu ostatnich lat młodzi ludzie wykazali się dużym poczuciem sprawiedliwości społecznej i chęcią przyczynienia się do rozwoju społeczeństwa. Ich zaangażowanie w ruchy społeczne, takie jak Fridays for Future, Black Lives Matter czy #MeToo, jest niezwykłe. Tak, związki zawodowe są strukturą dla młodych ludzi i tak, młodzi ludzie mają swoje miejsce w tym ruchu!

Patrzymy na Europejski Rok Młodzieży z wielkimi oczekiwaniami, szczególnie w stosunku do Komisji Europejskiej. Nasi młodsi członkowie jasno powiedzieli, że to, czego potrzebują, to „gwarancja zatrudnienia” po zakończeniu edukacji i szkoleń. Będziemy nadal domagać się konkretnych rozwiązań w celu zapewnienia wysokiej jakości miejsc pracy dla wszystkich pracowników. Wysokiej jakości miejsca pracy są kluczem do sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarczego oraz do sprawiedliwej zielonej i cyfrowej transformacji.”

https://news.industriall-europe.eu

bp