Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Miejsce dla kobiet znajduje się przy stole negocjacyjnym

IndustriAll Europe rozpoczyna kampanię dla kobiet w ramach przygotowań do Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca

Negocjacje zbiorowe są najlepszą gwarancją równości

W nadchodzących tygodniach program Razem w pracy zwróci uwagę na szczególne wyzwania, przed którymi stają kobiety pracujące, oraz korzyści, jakie mogą przynieść im negocjacje zbiorowe.

Pokażemy trudną rzeczywistość, przed którą stoją dziś kobiety w całej Europie, oraz sposób w jaki działania związków zawodowych mogą poprawić ich sytuację.

Poniższy arkusz pokazuje, że „miejsce kobiet znajduje się przy stole negocjacyjnym”. Tam mogą uzyskać lepsze warunki pracy i płacy dla swoich współpracowników. Oto kilka spostrzeżeń:

Różnica w wynagrodzeniach nie zmniejszy się przez następne 54 lata. Ponieważ kobiety w UE otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, faktycznie pracują za darmo od 4 listopada. Chociaż różnica powoli się zmniejsza, tempo zmian jest powolne – w obecnym tempie różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zniknie w Europie Zachodniej aż do roku 2074.

Kobiety pracują mniej lub wcale nie pracują z powodu obowiązków związanych z opieką: kobiety pracujące cztery razy częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin i rzadziej są zatrudniane. Na pytanie 44% kobiet stwierdziło, że pracowało w niepełnym wymiarze godzin z powodu obowiązków rodzinnych lub opiekuńczych, a jedna trzecia, która nie pracowała, podała te same powody, dla których nie szukała pracy. Związki zawodowe zyskują prawdziwą równość: zobacz wyróżnione przykłady z Austrii, Belgii, Czech i Danii w naszym arkuszu informacyjnym.

Związki zawodowe od dawna walczą o równe prawa dla kobiet w pracy. Międzynarodowy Dzień Kobiet, odbywający się co roku 8 marca, zapoczątkowany został jako dzień akcji robotniczej ponad wiek temu. Dziś związki walczą o równe wynagrodzenie i lepsze prawa dla kobiet, dążą do prawdziwej równości zawierając z pracodawcami umowy chroniące przed dyskryminacją, szczególnie w przypadku ciąży i opieki nad dziećmi.

Luc Triangle Sekretarz Generalny industriAll Europe podkreślił:
„Negocjacje zbiorowe są najlepszą gwarancją równości, nie tylko w zakresie dostępu do zatrudnienia, ale także podczas rozwoju kariery kobiet.
Zapewniając równość wynagrodzeń i egzekwując prawa pracownicze, kobiety będą się rozwijać w wybranej dziedzinie. Negocjacje zbiorowe są również kluczem do osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz zapewnienia wszystkim, niezależnie od płci, dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia ”.

 

źródło: https://news.industriall-europe.eu