Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Postęp w sprawie ratyfikacji C190 – ale zdecydowanie za wolno!
PIĄTEK 25 LISTOPADA 2022

Tylko pięć krajów europejskich ratyfikowało Konwencję 190 MOP „Konwencja w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w miejscu pracy”: Grecja i Włochy są liderami. W Albanii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wejdzie ona w życie w 2023 roku.

Judith Kirton-Darling, zastępca sekretarza generalnego industriAll Europa:
„To są kroki wprzód. Ale niewystarczające. Tempo ratyfikacji jest żenująco wolne”.

Grupa robocza IndustriAll Europe ds. równych szans wzywa wszystkie rządy do bezzwłocznego pójścia w ich ślady. Dziś, w Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, chcemy jasno powiedzieć, że przemoc nigdy nie jest „tylko” problemem prywatnym ani „tylko” problemem w miejscu pracy. Jedno ma wpływ na drugie. Jako związki zawodowe mamy obowiązek odegrać swoją rolę. Apelujemy do wszystkich pracodawców, aby odegrali swoją rolę.

Judith Kirton-Darling: „Konwencja nie tylko uznaje wpływ, jaki przemoc domowa może mieć na zatrudnienie, produktywność oraz zdrowie i bezpieczeństwo, ale także wskazuje, jak organizacje pracodawców i pracowników mogą pomóc w reagowaniu i wspieraniu.”

C 190 jest przełomowa, ponieważ dotyczy zachowań, praktyk lub gróźb „mających na celu lub mogących prowadzić do szkody fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej”. Odpowiednie zalecenie 206 sugeruje np. urlop dla ofiar przemocy domowej, elastyczne warunki pracy i ochronę dla ofiar przemocy domowej, uwzględnienie przemocy domowej w ocenach ryzyka w miejscu pracy lub podnoszenie świadomości na temat wpływu przemocy domowej.”