Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Manifestacja pod siedzibą Airbus – apel o wsparcie

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Airbus Poland S.A. zwraca się do Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” z prośbą o wsparcie i czynny udział w organizowanej manifestacji wspierającej Pracowników Airbus Poland S.A. walczących o poprawę swoich warunków płacowych, a także o poszanowanie praw związkowych i pracowniczych. Bardzo zależy nam na znaczącej dla nas, jak największej obecności wspierających nas solidarnie Koleżanek i Kolegów. Tylko w tak zdecydowany i widoczny sposób możemy wymusić na Zarządzie Airbus Poland S.A. szybkie i korzystne dla Pracowników zakończenie sporu zbiorowego.
Od dłuższego już czasu toczymy nierówną walkę ze światowym potentatem na rynku lotniczym, szczycącym się swoimi przejrzystymi zasadami etyki i ładu korporacyjnego, które nijak się maj.ą w naszej spółce. W związku z tym, jednym z pozostałych nam rozwiązań jest zwrócenie uwagi na naszą sytuację poprzez działania niekorzystnie wpływające na wizerunek AIRBUS, który jest dla nich priorytetem.

Manifestacja odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku od godz.13:00 do godz.15:00
w Warszawie przed siedzibą firmy: Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.
JESZCZE RAZ PROSIMY 0 MOBILIZACJĘ I JAK NAJWIĘKSZE WSPARCIE.

Przewodniczący Bogdan Szozda zwraca się do wszystkich organizacji zakładowych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Metalowców NSZZ „Solidarność” z apelem o solidarność ze strajkującymi i udział w organizowanej manifestacji.