Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Manifest EKZZ w Międzynarodowym Dniu Ofiar Wypadków przy Pracy

Ludzie idą do pracy, aby zarobić na życie – aby zapewnić byt sobie, swojej rodzinie i swoim bliskim.

Każdego dnia roboczego w Unii Europejskiej dwanaście osób pracujących nie wraca z pracy do domu – ponieważ zginęli w pracy. Praca nie tylko nie pozwala im zarobić na życie, ale wręcz ich zabija, a ich rodziny cierpią emocjonalnie, finansowo i na wiele innych sposobów.

Dziś, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Pracownikach – kiedy wspominamy osoby zabite lub ranne w pracy – wzywamy Unię Europejską, rządy państw członkowskich i pracodawców do położenia kresu śmierci w pracy. Domagamy się zerowej liczby ofiar śmiertelnych w miejscu pracy.

Zero ofiar śmiertelnych w pracy nie jest utopijnym marzeniem. Tendencja do zmniejszania się liczby śmiertelnych wypadków w miejscu pracy jest spadkowa, a ich wyeliminowanie jest osiągalne.

Jednak podczas, gdy liczba wypadków śmiertelnych maleje, rośnie liczba chorób zawodowych. Co roku około 100 000 pracowników umiera na raka „zawodowego” spowodowanego narażeniem na działanie substancji niebezpiecznych. Długie godziny pracy i presja psychiczna w miejscu pracy powodują choroby serca, udar, depresję i samobójstwa. Zła postawa, powtarzające się ruchy i podnoszenie ciężarów powodują bóle pleców i inne schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, co z kolei jest przyczyną depresji i niezdolności do pracy.

Nowe wyzwania dla zdrowia i bezpieczeństwa stwarzają ekstremalne warunki pogodowe i temperatury związane ze zmianami klimatu oraz nowe formy pracy poza tradycyjnym miejscem pracy, takie jak szybko rosnąca praca w domu i praca na platformie. Badanie COVID wykazało, że miejsce pracy jest głównym źródłem zarażenia, doprowadziło do śmierci wielu tysięcy pracowników, a my musimy być lepiej przygotowani na przyszłe pandemie w miejscu pracy i poza nim .

Obecna strategia UE dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa mówi: „Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu maksymalnego ograniczenia liczby zgonów związanych z pracą, zgodnie z podejściem „Wizja zero”. To dobrze, ale obiecane w niej działania nie doprowadzą do zerowej liczby ofiar śmiertelnych.

Wzywamy Unię Europejską, rządy państw członkowskich i pracodawców do rzeczywistego zaangażowania i podjęcia działań niezbędnych do osiągnięcia zerowej ofiar śmiertelnych w miejscu pracy. Europa musi w znacznie większym stopniu przejść do działania, niż tylko o tym mówić.

Oznacza to wspólny wysiłek na rzecz
● Zapobiegania wypadkom w miejscu pracy i chorobom zawodowym, powstrzymania narażenia na działanie substancji niebezpiecznych, w tym powodujących raka, oraz przygotowania się na pandemię
● uczynienia zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników punktem wyjścia przy organizowaniu pracy i projektowaniu miejsca pracy.

Będzie to wymagało działań na poziomie unijnym, krajowym, sektorowym i zakładowym,
z wykorzystaniem inicjatyw legislacyjnych oraz innych inicjatyw angażujących związki zawodowe i pracodawców, w tym wzmożonej edukacji, szkoleń, monitorowania działań prewencyjnych, ochrony, sprawozdawczości, inspekcji, egzekwowania przepisów i kar.

Oczekujemy i żądamy, aby takie działania zostały podjęte przez następną Komisję Europejską i Parlament Europejski od 2024 r., oprócz działań legislacyjnych, które Komisja podejmie w obecnej kadencji.

Zero
Ofiar śmiertelnych
do 2030 roku

https://news.industriall-europe.eu/Article/738