Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Kryzys w Liberty Steel: konieczne działania nadzwyczajne w celu powstrzymania katastrofy przemysłowej

Kryzys w europejskich zakładach Liberty Steel pogłębia się po miesiącach, a w niektórych przypadkach latach, w których produkcja spadła poniżej minimum. W ciągu ostatnich kilku tygodni trzy zakłady zostały wystawione na sprzedaż, dwa piece koksownicze zostały zamknięte, a dwie duże huty ogłosiły upadłość.

Związki zawodowe Liberty Steel wzywają do podjęcia nadzwyczajnych działań na szczeblu krajowym i unijnym w celu powstrzymania katastrofy przemysłowej i utrzymania zakładów oraz +18 000 miejsc pracy w Europie kontynentalnej.

Fala dramatycznych ogłoszeń w ostatnich tygodniach sprawiła, że ponad 18 000 pracowników Liberty Steel w Europie doznało szoku. Podczas gdy industriAll Europe zgłosiło poważne obawy dotyczące rentowności działalności GFG Alliance w Europie kontynentalnej na początku tego roku, połączenie niekorzystnych warunków rynkowych i braku płynnego kapitału doprowadziło do skrajnego pogorszenia sytuacji.

15 maja Grupa Liberty Steel/GFG Alliance ogłosiła, że jest otwarta na sprzedaż swoich zakładów w Liège (BE), Dudelange (LU) i Magona (IT), pozostawiając w sumie około 1000 pracowników w niepewności co do ich przyszłości. 10 czerwca Grupa ogłosiła trwałe zamknięcie dwóch pieców koksowniczych w Dunaújváros (HU), co miało bezpośredni wpływ na 520 pracowników. Kilka dni później pojawiła się informacja o złożeniu przez spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości w Czechach i poszukiwaniu nowych inwestorów, zaś ponad 5000 hutników w Ostrawie dowiedziało się, że ich pensje nie będą już wypłacane przez spółkę.

W dniu 20 czerwca zarząd fabryki w Częstochowie (PL) został objęty przymusowym nadzorem przez sąd gospodarczy w następstwie złożenia przez wielu wierzycieli wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, pozostawiając dodatkowych +1 000 hutników w rozsypce.

W sytuacji, gdy zagrożonych jest +7 500 bezpośrednich miejsc pracy, dziesiątki tysięcy pośrednich miejsc pracy, a przyszłość kluczowych europejskich zdolności produkcyjnych stali stoi pod znakiem zapytania, związki zawodowe GFG Alliance/Liberty Steel z Belgii, Czech, Węgier, Włoch, Luksemburga, Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii zorganizowały w piątek 21 czerwca nadzwyczajne spotkanie kryzysowe online pod auspicjami europejskiej i światowej federacji industriAll Europe i IndustriALL Global Union.

Judith Kirton-Darling, Sekretarz Generalna industriAll Europe stwierdziła:

„Cały projekt UE zrodził się z głębokiego przekonania, że nie można rozwijać dobrze prosperującego przemysłu europejskiego bez, przede wszystkim, solidnych zdolności produkcyjnych stali w Europie. Ponad 70 lat po narodzinach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jest absolutnie oburzające, że tak strategiczny zasób jest zagrożony upadkiem.

„IndustriAll Europe wzywa europejskie i krajowe władze publiczne do podjęcia działań i zapewnienia rozwiązań awaryjnych w celu uratowania strategicznych europejskich aktywów stalowych, niezbędnych dla UE do spełnienia ambicji Zielonego Ładu i osiągnięcia pożądanej otwartej strategicznej autonomii. Tysiące miejsc pracy zagrożonych jest w regionach opartych na działalności przemysłowej i domagamy się podjęcia działań w celu ochrony tych miejsc pracy i zagwarantowania wysokiej jakości przemysłowych miejsc pracy dla wszystkich”.

Przy wsparciu industriAll Europe, europejskie związki zawodowe przemysłu stalowego pilnie domagają się:

Nadzwyczajnej pomocy publicznej i skoordynowanych działań wspierających pracowników Ostrawy i Częstochowy oraz ratujących zakłady przed upadłością.

Procesów sprzedaży zakładów otwartych na zbycie przy pełnym zaangażowaniu związków zawodowych na wszystkich etapach oraz gwarancji oparcia wszelkich decyzji na zasadzie „odpowiedzialnego nabywcy”.

Zobowiązania Liberty Steel do zapewnienia pełnej przejrzystości i konkretnych gwarancji dotyczących przyszłości pozostałych zakładów.

Przeglądu unijnych zasad konkurencji w celu zapewnienia, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy.

W dniu 25 czerwca industriAll Europe spotkała się z Nicolasem Schmitem, komisarzem UE ds. zatrudnienia i praw socjalnych, aby podzielić się żądaniami związków zawodowych Liberty Steel i omówić możliwe środki wsparcia UE celem ochrony tysięcy miejsc pracy w przemyśle stalowym i ochrony krytycznej bazy przemysłowej Europy. Dyskusja odbyła się trzy miesiące po Europejskim Dniu Akcji IndustriAll Europe na rzecz Stali i unijnym spotkaniu wysokiego szczebla w sprawie stali zwołanym przez wiceprzewodniczących wykonawczych Komisji Europejskiej Vestagera i Šefčoviča.

IndustriAll Europe pozostaje w pełni zaangażowana w wysokiej jakości dialog społeczny i nadal wzywa do kontynuacji unijnego spotkania wysokiego szczebla w sprawie stali oraz ustanowienia unijnego centrum polityki wysokiego szczebla w sprawie stali, którego centrum stanowić będą partnerzy społeczni.

https://news.industriall-europe.eu