Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Krajowa Sekcja Przemysłu Elektromaszynowego
NSZZ „Solidarność”

51-210 Wrocław, ul. T. Bora-Komorowskiego 6

tel. (71) 32 43 292
Przewodnicząca Małgorzata Calińska-Mayer
607 223 351
mailto:malgorzatacalinska@wp.pl