Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Informacja z XXIII Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”

XXIII Walne Zebranie Delegatów odbyło się w dniach 15- 16 maja w Szczyrku, w OW „ZAGROŃ” . W posiedzeniu wzięło udział 58 delegatów oraz trzech gości zaproszonych w osobach: Marcin Tyrna – przewodniczący ZR Podbeskidzie, Stanisław Szwed – poseł na Sejm RP oraz Janusz Grygierczyk – nadinspektor PIP.
WZD KSBM delegaci rozpoczęli Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski, uroczystość tą uświęciły obecne poczty sztandarowe, w tym sztandar Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie.

Obrady otworzył przewodniczący RKSBM Bohdan Braun witając przybyłych delegatów oraz gości. Obecni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów, którzy zmarli w okresie ostatniego roku.
Przewodniczący Tyrna przedstawił rolę jaką odgrywa Region Podbeskidzie na mapie Solidarności, rolę branży metalowej oraz szkoleń i spotkań politycznych. Omówił przygotowania do konfrontacji z Rządem.
Stanisław Szwed przedstawił ważność Komisji w której uczestniczy, projekty uchwał oraz politykę przemysłową państwa i zaangażowanie się w nią przez metalowców.
Przedstawiciel PIP Janusz Grygierczyk omówił współpracę z KSBM w oparciu o odbywane szkolenia, które odbywają się raz w roku na terenie Podbeskidzia, interwencje w związku z sytuacjami w zakładach pracy spowodowane łamaniem prawa przez pracodawców np. w BELOSIE. Nadinspektor poinformował o zmianach dyrektyw dotyczących BHP. Delegaci podziękowali Panu Januszowi Grygierczykowi za skuteczną interwencję w sprawie przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” PLP Bielsko Biała.

Następnie delegaci podziękowali gościom za ich obecność.

W dalszej części WZD odczytano sprawozdania: Rady Krajowej, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej za miniony okres. Dyskusja dotyczyła spraw związanych z płatnością składek, zaległościami do SM, oraz celowością płacenia składek afiliacyjnych a rolą SM i KK oraz 2% odpisem na działalność branży – sekcji. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.
W drugiej części posiedzenia posumowano program działalności KSBM na lata 2010 – 2014. Delegaci nadmienili, że należy bardziej się przyjrzeć dyrektywom MOP, komunikacji z samorządem lokalnym, zanikaniu współpracy międzynarodowej i co jest tego przyczyną oraz płatnością składek. Rada ma dopracować tematykę dla potrzeb bieżącego działania ze względu na zmieniającą się sytuację polityczną kraju.

W temacie rola składki branżowej rozgorzała dyskusja o możliwościach przynależności do branży z powodów problemów z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono brak wpłat z RSM Regionu Śląsko-Dąbrowskiego które za ten rok sięgają prawie 5000,00 zł. Delegaci negatywnie odnieśli się do nieobliczalnej działalności w tym temacie RSM Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

W temacie informacje z działalności RSM, delegat z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przedstawił na prośbę zebranych sytuację branży w Regionie.
XXIII WZD KSBM przyjęło 6 stanowisk jednogłośnie.
W drugim dniu na zaproszenie MKZ NSZZ „Solidarność” Browary Żywieckie odbyło się spotkanie w siedzibie Organizacji Związkowej, gdzie dyskutowano o sprawach bieżących Związku, pracowników oraz usłyszano historię browaru.

Na tym zakończono XXIII WZD Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”.

Zdjęcia z zebrania dostępne w Galeri w pliku 23 WZD SKBM.

Bohdan Braun
Przewodniczący RKSBM

Dokumenty do pobrania