Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Delegaci XXII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” obradujący w dniach 22-23 maja 2012r. w Pokrzywnej przyjęli następujące dokumenty:

Apel do Prezedenta RP o zawetowanie ustawy wydłużającej i zrównującej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia

Stanowisko nr 1 – wezwanie do zmiany w przepisach prawa w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

List otwarty odnoszący się do niedawnej wypowiedzi publicznej Lecha Wałęsy.

Dokumenty do pobrania