Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

W załączeniu odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na zapytanie Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w aspekcie pojęcia „doby pracowniczej”.

Pliki do pobrania