Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Konflikt Tesli w Szwecji

Ponieważ producent samochodów elektrycznych Tesla odmówił podjęcia negocjacji w sprawie układu zbiorowego, szwedzki związek zawodowy IF Metall ogłosił strajk ostrzegawczy 27 października. Wraz z rosnącym sprzeciwem wobec antyzwiązkowej postawy Tesli, inne szwedzkie związki zawodowe podejmują działania solidarnościowe w celu ochrony prawa do rokowań zbiorowych. Związki zawodowe w Norwegii zamierzają przyłączyć się do protestu.

W ramach akcji solidarnościowej, rozpoczętej 7 listopada, Szwedzki Związek Pracowników Transportu wstrzymał rozładunek samochodów Tesla w czterech głównych portach kraju. Całkowita blokada załadunku i rozładunku samochodów Tesli we wszystkich szwedzkich portach może nastąpić 17 listopada.

Związek Zawodowy Pracowników Branży Elektrycznej dołącza do akcji solidarnościowej; od 17 listopada jego członkowie nie będą świadczyć żadnych usług dla marki w 12 warsztatach Tesli lub 213 stacjach ładowania w Szwecji.

Związek Pracowników Nieruchomości ogłosił blokadę od 17 listopada i nie będzie sprzątał czterech miejsc pracy Tesli.

Ostatnim związkiem, który przyłączył się do akcji przeciwko Tesli, jest Szwedzki Związek Pracowników Usług i Komunikacji, SEKO, który przestanie dostarczać pocztę i paczki do Tesli, stwierdzając w oświadczeniu, że „walka IF Metall jest ważna dla szwedzkiego modelu negocjacji zbiorowych”.

Wsparcie nadchodzi teraz z Norwegii. Norweski związek Fellesforbundet ostrzega, że zablokuje szwedzkie Tesle przybywające do Norwegii.

IF Metall od lat próbuje wynegocjować układ zbiorowy dla swoich członków, którzy serwisują i naprawiają pojazdy Tesli w TM Sweden AB. Pomimo wysiłków związku, Tesla odmawia podpisania umowy, twierdząc, że nie pasuje ona do modelu biznesowego firmy.

Kiedy negocjacje utknęły w miejscu, 27 października IF Metall rozpoczął akcję protestacyjną w 12 warsztatach należących do Tesli, a następnie dodał kolejne 20, które również obsługują samochody Tesli. Krótki powrót do stołu negocjacyjnego w dniu 1 listopada nie przyniósł żadnych rezultatów, a IF Metall donosi, że Tesla używa łamistrajków, aby zapewnić normalną działalność.

Sekretarz generalny IndustriALL Global Union Atle Høie powiedział:

„Szwedzki model, w którym pracodawcy i związki zawodowe angażują się w dialog społeczny, zaowocował stabilnym rynkiem pracy, na którym wszyscy korzystają, i który służy jako przykład dla wielu krajów na całym świecie. Irracjonalna niechęć Tesli do związków zawodowych nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania zasad, a IndustriALL zdecydowanie popiera działania IF Metall i innych szwedzkich związków zawodowych”.

Isabelle Barthès, pełniąca obowiązki wspólnego sekretarza generalnego IndustriAll Europe, powiedziała:

„Zapewniamy szwedzkich kolegów o naszym niezachwianym wsparciu podjętych wobec Tesla działań w walce o ich prawo do rokowań zbiorowych i, mówiąc wprost, w obronie ich modelu stosunków pracy”.

Dobre miejsca pracy w przemyśle w procesie transformacji

Ten konflikt wykracza poza obronę praw pracowników i związków zawodowych jednej firmy, w jednym kraju.

Jako, że Europa słusznie wspiera czyste technologie, takie jak mobilność elektryczna i nowe, wschodzące branże, jak produkcja baterii ważne jest, aby inwestycje takie zapewniały dobre miejsca pracy w przemyśle. Firmom, które podważają standardy społeczne i angażują się w niszczenie związków zawodowych nie powinno być udzielane żadne wsparcie publiczne.

„Ten konflikt jest częścią większej bitwy o transformację przemysłową, sprawiedliwą dla pracowników i kształtującą obraz europejskiego przemysłu i relacji przemysłowych na nadchodzące lata, powiedziała Isabelle Barthès.

„Zapewniam, że europejscy pracownicy przemysłowi są w ofensywie na rzecz dobrych miejsc pracy w przemyśle, w Szwecji i na całym kontynencie”.

https://news.industriall-europe.eu