Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Komitet ds. stali OECD: pracownicy żądają Sprawiedliwej Transformacji!

IndustriALL Global Union, industriAll Europa i TUAC wzywają Komitet ds. Stali OECD do natychmiastowego podjęcia działań, aby zagwarantować, że żaden hutnik nie zostanie pozostawiony sam sobie.

Podczas 92. sesji Komitetu ds. Stali OECD, która odbyła się w dniach 19-20 września w Paryżu, rządy, pracodawcy, związki zawodowe i inne zaangażowane strony spotkały się osobiście po raz pierwszy od prawie trzech lat.

Kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie stanowiły ponure i trudne tło dwudniowych obrad, a związki zawodowe wezwały Komitet do rozważenia wpływu tych zagrożeń na ludzi będących w centrum przemysłu – hutników. Po raz pierwszy w programie obrad Komitetu ds. Stali znalazło się miejsce dla przedstawicieli związków zawodowych, którzy mogli przedstawić priorytety pracowników w zakresie sprawiedliwej transformacji. TUAC i jego partnerzy, globalne i europejskie związki zawodowe, opisali wyzwania, jakie cyfrowa i ekologiczna transformacja stawia przed hutnikami oraz działania, jakie związki zawodowe i OECD mogą podjąć, aby pomóc w zarządzaniu tym procesem, zachęcając Komitet ds. Stali do zwrócenia należytej uwagi na dynamikę pracy w sektorze, jako część jego zadania.

Przesłanie to znalazło odzwierciedlenie w oświadczeniu przewodniczącego, który po raz pierwszy uznał „znaczenie promowania sprawiedliwej transformacji siły roboczej w procesie dostosowania przemysłu stalowego”.

Veronica Nilsson, p.o. sekretarza generalnego TUAC, skomentowała:

„Dekarbonizacja przemysłu stalowego jest globalnym priorytetem i kraje OECD muszą pokazać prawdziwe przywództwo w tej dziedzinie, zapewniając jednocześnie odpowiedzialne zarządzanie transformacją. TUAC będzie nadal wyrażać obawy związków zawodowych we wszystkich właściwych organach OECD, prosząc członków o podjęcie konkretnych działań na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w sektorze stalowym i poza nim.”

Wielu ekspertów zabrało głos, aby przedstawić wpływ kryzysu energetycznego na sektor stalowy, w tym na wyzwanie, jakim jest dekarbonizacja tego energochłonnego sektora. Wojna na Ukrainie i późniejsze sankcje wobec Rosji wciąż wywierają presję na sektor, zarówno pod względem dostępu do energii i surowców, jak i ich cen. Członkowie OECD byli zgodni, że konieczne są większe wysiłki w celu dekarbonizacji sektora w tych trudnych czasach, gdy na horyzoncie pojawia się globalna recesja.

Matthias Hartwich, dyrektor IndustriALL ds. metali podstawowych i budowy maszyn, powiedział:

”Jeśli mówimy o producentach stali, to tak naprawdę mówimy o hutnikach, mężczyznach i kobietach, którzy produkują stal swoimi rękami i mózgami. Są oni w sercu zielonych i cyfrowych przemian, a IndustriALL Global naciska, aby te przemiany były zarządzane w sposób odpowiedzialny z udziałem pracodawców i związków zawodowych.

„Z zadowoleniem przyjmujemy dyskusję na temat środków, które sprawią, że będzie to transformacja sprawiedliwa, w tym zapewnienie, że wszelkie nowe zielone lub cyfrowe miejsca pracy są dobrymi miejscami pracy, z prawdziwymi umowami wspieranymi przez układy zbiorowe i sprawiedliwą zapłatą.”

TUAC, industriALL Global Union i industriAll European Trade Union, podkreśliły, że dekarbonizacja musi być zarządzana w sposób społecznie odpowiedzialny. Związki zawodowe nalegają, aby każdej transformacji, czy to ekologicznej czy cyfrowej, towarzyszył wysokiej jakości dialog społeczny oraz środki wprowadzone w celu zapewnienia, że żaden pracownik lub region nie zostanie pominięty.

Judith Kirton-Darling, zastępca sekretarza generalnego industriAll Europa, powiedziała:

„Związki zawodowe nalegają na miejsce przy stole podczas omawiania zielonych i cyfrowych przemian, jak mówi nasz manifest Just Transition, 'nic o nas bez nas!’. Wysokiej jakości dialog społeczny jest podstawowym narzędziem zapewniającym, że transformacja jest zarządzana w sposób sprawiedliwy społecznie, żaden pracownik nie powinien zostać pominięty.

TUAC uważa dekarbonizację przemysłu stalowego za globalny priorytet, a kraje OECD muszą wykazać się prawdziwym liderem w tej dziedzinie, zapewniając jednocześnie, że transformacją zarządza się odpowiedzialnie. TUAC będzie nadal zgłaszać obawy związków zawodowych we wszystkich właściwych komitetach OECD i będzie dążyć do sprawiedliwej transformacji w sektorze stalowym i poza nim.

https://www.industriall-union.org