Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Komisja UE zachęca do ratyfikowania międzynarodowej konwencji

Komisja UE zachęca państwa członkowskie UE do ratyfikowania Międzynarodowej konwencji dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy.

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący decyzji Rady zezwalającej państwom członkowskim na kontynuowanie procesu ratyfikacji na szczeblu krajowym Konwencji dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. Konwencja ta, przyjęta w stulecie istnienia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w czerwcu 2019 r., jest pierwszym międzynarodowym instrumentem określającym globalne normy dotyczące molestowania i przemocy związanej z pracą.

Nicolas Schmit, Komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych, powiedział: „Nowa konwencja jest bardzo potrzebnym międzynarodowym instrumentem służącym ochronie prawa każdego człowieka do miejsca pracy wolnego od przemocy i molestowania. Po jej przyjęciu decyzja ta będzie stanowić dla państw członkowskich wsparcie w dążeniu do jej ratyfikacji i wdrożenia”. Helena Dalli, Komisarz ds. równości, powiedziała: „Przemoc wobec kobiet w pracy dotyczy nas wszystkich – oczywiście najbardziej ofiar, ale także kolegów i zespołów wokół nich. Międzynarodowa konwencja jest rozwiązaniem prawnym gwarantującym, że kobiety i mężczyźni nie będą cierpieć z powodu przemocy i molestowania w pracy. Zachęcam państwa członkowskie do ratyfikowania tej konwencji. Wszyscy musimy zrobić, co w naszej mocy, aby doprowadzić do rzeczywistej zmiany w kierunku równości płci”.

Konwencja uznaje, że przemoc i nękanie w pracy mogą stanowić naruszenie lub nadużycie praw człowieka, stanowiąc zagrożenie dla równości szans. UE nie może ratyfikować konwencji MOP, ponieważ UE nie jest członkiem tej organizacji, jedynie państwa członkowskie mogą ratyfikować takie konwencje. Kiedy instrument MOP dotyka kompetencji UE, wymagana jest decyzja Rady zezwalająca na ratyfikację. Według badania na temat przemocy wobec kobiet przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, co druga kobieta w UE stwierdziła, że co najmniej raz od 15 roku życia doświadczyła pewnego rodzaju molestowania seksualnego. Spośród wszystkich przypadków molestowania seksualnego, w 32% zgłoszonych przypadków, sprawcą był ktoś związany z zatrudnieniem kobiety (kolega, szef lub klient).

Więcej informacji na temat konwencji znajduje się na stronie internetowej MOP (w językach oficjalnych tej organizacji). (Aby uzyskać więcej informacji: Marta Wieczorek – Tel: +32 229 58197; Christian Wigand – Tel: +32 229 62253; Siobhán Millbright – Tel.: +32 229 62253; Siobhán Millbright – Tel: +32 229 57361; Guillaume Mercier – Tel.: +32 229 57361; Guillaume Mercier – Tel: +32 229 80564; Katarzyna Kolanko – Tel.: +32 229 63444).

aw

źródło: http://www.solidarnosc.org.pl