Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

13 stycznia do 7 lutego – podkampania młodych pracowników

Kolejny etap Together at work skupia się na młodych pracownikach, którzy stają przed szczególnymi wyzwaniami, nie tylko takimi, jak narażenie na śmieciowe umowy. Ponoszą również ciężar wysokiego bezrobocia po kryzysie oraz w szczególny sposób dotknięci są brakiem układów zbiorowych w ciągu ostatniej dekady. W wielu krajach zatrudniono młodszych pracowników na umowach, które nie są chronione układami zbiorowymi i na znacznie gorszych warunkach pracy i wynagrodzeń niż poprzedni pracownicy.

Niepewność pracy przybiera różne formy: niskie płace, niepewne umowy, fikcyjne samozatrudnienie, nieregularne godziny pracy lub zbyt mało godzin.
Ma to szczególnie wpływ na młodszych ludzi, ale wpływa również na pogorszenie warunków pracy starszych pracowników, zwłaszcza gdy muszą zmienić pracę.

Odpowiedzią są układy zbiorowe, w których pracownicy mogą wykorzystać swoją połączoną siłę wygrywając większe bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników.

Slogan podkampanii:

NASZA PRZYSZŁOŚĆ RAZEM W PRACY