Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

10 lutego do 8 marca – podkampania kobiety, jako pracownicy

Ten etap kampanii podkreśla specyficzne wyzwania, przed którymi stoją kobiety oraz korzyści płynące z układów zbiorowych dla kobiet. Czas kampanii zbiega się z Międzynarodowym Dniem Kobiet.

Jakie jest przesłanie?
Negocjacje zbiorowe mają kluczowe znaczenie dla ochrony równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i wykorzystania tego przez każdą osobę, niezależnie od płci. Każdy powinien mieć dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia. Społeczeństwo, o które walczymy, to społeczeństwo, w którym opieka i praca w domu są dzielone równo między mężczyznami i kobietami oraz między rodzinami, firmami i sektorem publicznym. Opieka nad osobami zależnymi powinna być zadaniem, które angażuje nas wszystkich.

Układy zbiorowe są niezbędnym narzędziem eliminowania przemocy wobec kobiety. Tam, gdzie kobiety są ofiarami przemocy w domu, albo są nękane w miejscu pracy, najlepszym rozwiązaniem są układy zbiorowe, które dają im ochronę i bezpieczeństwo zarówno w pracy, jak i poza nią.

Wreszcie, negocjacje zbiorowe są najlepszą gwarancją równości nie tylko w dostępie do zatrudnienia, ale także podczas rozwoju kariery kobiet, zapewniając równość wynagrodzenia i egzekwowanie praw pracowniczych, a także korzystanie z możliwości postępu w wybranej dziedzinie.

Slogan w tym miesiącu
KOBIETY RAZEM W PRACY