Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

 

 

 

„TOGether at Work”
14-11-2019

Federacja Związków Zawodowych IndustriAll Europe zainicjowała kampanię „TOGether at Work”, której głównym celem jest popularyzacja układów zbiorowych oraz wskazywanie ich zalet dla pracowników oraz dla pracodawców. Akcja ma na celu promowanie idei zawierania układów zbiorowych pracy.

W kampanię lndustriAll Europe „TOGether at Work” zaangażowali się Członkowie Rady Koordynacyjnej lndustriAll Polska, czyli Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”, Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ ,,Solidarność”, Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” oraz Konfederacja Związków Zawodowych Metalowców w Polsce.

Przepisy polskiego prawa układowego, wprowadzone nowelą Kodeksu pracy z 1994 r., zostały skonstruowane porównywalnie do wzorów europejskich. Zarówno rokowania jak i zawieranie układów zbiorowych pracy opiera się na dobrowolności w podejmowaniu decyzji w tym zakresie przez partnerów społecznych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące rolę organu rejestrującego ponadzakładowe układy zbiorowe pracy popiera każdą aktywność partnerów społecznych w zakresie podejmowania przez nich działań zachęcających do zawierania układów zbiorowych pracy.

http://www.dialog.gov.pl