Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Jeśli nowe zapisy dot. RDS wejdą w życie, „S” powróci do Rady Dialogu Społecznego

– Jeśli rząd, zgodnie z tym co jest zaproponowane w nowelizacji ustawy, wróci do pierwotnej ustawy o RDS, gdzie jest utrzymana trójstronność, będziemy w grudniu jako członkowie RDS ponownie zasiadali w tym gremium. To dla nas bardzo ważne – mówił w czwartek na konferencji prasowej przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym niedziela 6 grudnia tego roku ma być handlową.

Czytaj więcej: Niedziela 6 grudnia będzie handlowa? Solidarność zabiera głos: „Jesteśmy zbulwersowani”

Jednak jak podkreślił na konferencji przewodniczący „S” Piotr Duda, ta ustawa to nie tylko złe rozwiązania. Jest tam także zmiana, która satysfakcjonuje związek.

Miesiąc temu spotkaliśmy się tutaj i podjęliśmy decyzję jako członkowie RDS, że wychodzimy z Rady Dialogu Społecznego, nie jako organizacja, ale jako członkowie tej Rady. Był to protest przeciwko złamaniu trójstronności dialogu społecznego, przeciwko łamaniu nie tylko przepisów, ale i konstytucji. I w tej ustawie rząd wycofuje się z tych wszystkich bardzo złych rozwiązań – wracamy do pierwotnego projektu, do pierwotnej ustawy o RDS, gdzie jest utrzymana trójstronność i to prezydent na wniosek danej organizacji powołuje i odwołuje członków RDS

– podkreślił Piotr Duda. Poinformował, że w nowelizacji znalazły się przepisy dot. lustracji: przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego będą zobowiązani do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

Dzisiaj jest posiedzenie prezydium RDS, „S” już wyraziła się w tym temacie pozytywnie. Gdybyśmy jak potulne baranki przyszli na posiedzenie RDS, rząd by tej ustawy nie znowelizował. Solidarność jest związkiem skutecznym, dzięki czemu rząd wycofuje się z tych anty-dialogowych rozwiązań. I to jest to pozytywne rozwiązanie, które zawarto w propozycji zmian, w tej nowelizacji ustawy. Jeśli zostanie to przegłosowane przez Sejm, Senat i podpisane przez pana prezydenta, będziemy w grudniu jako członkowie RDS ponownie zasiadali w tym gremium. To dla nas bardzo ważne

– podsumował przewodniczący. Poinformował także, iż Solidarność składa wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych przez byłego przewodniczącego RDS i obecnego przewodniczącego Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego.

Pan Malinowski domagał się, by Duda i członkowie wchodzący w skład RDS ze strony Solidarności i Związku Pracodawców Polskich oddali 30 tys. zł, rzekomo niesłusznie pobranych za to, że nie uczestniczyli w posiedzeniach RDS. Jak państwo wiecie, to była decyzja nasza, związku „S” – my nie pozwolimy sobie na to, by uczestniczyć w posiedzeniach, gdzie przewodniczy Radzie tajny współpracownik służb PRL. Dzisiaj „S” składa wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych przez pana Malinowskiego

– powiedział Piotr Duda. Dodał, że zgodnie z opinią biura Dialogu Społecznego, ryczałt jest za pracę na rzecz RDS, a nie za posiedzenia plenarne czy prezydium RDS.

Także domagamy się [od pana Malinowskiego – red.] przeprosin na łamach portalu Tysol.pl, i na stronie Pracodawców RP. Ale także tam, gdzie było naruszenie naszych dóbr osobistych, a także wpłatę 20 tys. zł na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

– podsumował przewodniczący. Poinformował także, iż w środę odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, na którym zażalenie Pana Malinowskiego zostało odrzucone, w związku z czym za parę dni będzie można mówić otwarcie, że pan Malinowski był tajnym współpracownikiem służb PRL.

Z tego miejsca apeluję do wszystkich prezesów spółek Skarbu Państwa, takich jak PKN Orlen, PKO BP, i wielu innych, by zastanowili się, czy chcą być w związku pracodawców, którym przewodzi były tajny współpracownik służb PRL. Apeluję także do pana premiera Sasina, by podjął w tym temacie działania. Czy wypada, by spółki Skarbu Państwa były w związku pracodawców, gdzie przewodniczy temu związkowi były tajny współpracownik?

– spytał Piotr Duda. Na zakończenie dodał, że Solidarność przyjmie dzisiaj bardzo ważne stanowisko związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Rok temu organizowaliśmy konferencję w Sali BHP pod pięknym hasłem „Obudził w nas Solidarność”. I tu się nic w tej sprawie nie zmienia. Ojciec Święty był, jest i będzie dla nas przywódcą duchowym. To dzięki niemu możemy żyć w wolnym, demokratycznym kraju i wolnej demokratycznej Europie. Dziś wszyscy którzy protestują mogą to robić dzięki Janowi Pawłowi II

Odejście z RDS

Pod koniec października odbyła się uroczystość powołania przez prezydenta nowych członków ze strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego. W reakcji na to wydarzenie przewodniczący „S” poinformował, że członkowie RDS z ramienia „Solidarności” złożyli rezygnację. Jak mówił wówczas Piotr Duda, powołanie przez prezydenta nowych członków Rady jest bezprawne, gdyż specustawa o walce z koronawirusem pozbawiła go tych uprawnień. Szef „Solidarności” oświadczył, że warunkiem powrotu związkowców do RDS jest nowelizacja przepisów w tej sprawie.

Z członkostwa w RDS zrezygnowali wówczas: przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Bogdan Kubiak, Henryk Nakonieczny, Wojciech Ilnicki, Andrzej Kuchta, Jarosław Lange, Waldemar Sopata, Leszek Walczak.

Opublikowany w środę projekt nowelizacji ustawy uchyla specjalne rozwiązania dotyczące odwoływania członków RDS przez premiera. Wejście w życie proponowanych przepisów będzie równoznaczne z przywróceniem stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie specustawy.

Rada Dialogu Społecznego została powołana w 2015 r. i zastąpiła Komisję Trójstronną. Głównym zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele największych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ) i organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, ZP Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców).

Stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie ta funkcja przypada rządowi. Prace strony rządowej w Radzie będzie koordynować Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. (PAP)

www.tysol.pl

http://www.solidarnosc.org.pl

 

fot. R.Wąsik