Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

ISD HUTA CZĘSTOCHOWA: Stając w obliczu likwidacji…

5 września 2019 r. wszystkie organizacje związkowe działające w ISD Huta Częstochowa na konferencji prasowej ogłosiły wspólne stanowisko wobec postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego oferty kupna zakładu złożone przez dwóch oferentów i ogłaszającego upadłość likwidacyjną.
„Stając w obliczu zwykłej likwidacji [zamiast sprzedaży w procedurze pre-pack – red.] jesteśmy zszokowani tym, jaki rozmiar społecznej tragedii może się rozegrać” – napisali związkowcy w stanowisku. Dlatego w poniedziałek 9 września wszystkie organizacje związkowe organizują pikietę przed Sądem Rejonowym w Częstochowie. Tego dnia Sąd ma zadecydować o ewentualnej dzierżawie zakładu. Postanowienie o upadłości likwidacyjnej może zostać jeszcze anulowane poprzez sąd II instancji. Wspólne Oświadczenie Strony Społecznej – poniżej.

Wspólne Oświadczenie Strony Społecznej
My, Związki Zawodowe działające w ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o., z nieskrywanym zdumieniem i rozgoryczeniem przyjęliśmy wczorajsze Postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie o ogłoszeniu zwykłej upadłości likwidacyjnej oraz o oddaleniu obydwu wniosków o pre-pack przedsiębiorstwa Huty.
Nowa procedura w prawie upadłościowym została wprowadzona właśnie po to, aby w przypadku przedsiębiorstwa, które wpadło w kłopoty finansowe, możliwie szybko i bezboleśnie dla załogi i samego przedsiębiorstwa, umożliwić kontynuowanie jego działalności przez nowego właściciela, który z dyskontem ureguluje zobowiązania poprzednika wobec wierzycieli.
Zarząd ISD Huty Częstochowa przeprowadził postępowanie, w wyniku którego wyłoniono dwóch zainteresowanych – Sunningwell International Polska, którego spółka wybrała jako najkorzystniejszego oferenta i złożyła z nim wniosek do Sądu o pre-pack, oraz spółkę zależną Liberty House, Corween lnvestments, który z pozycji wierzyciela złożył wniosek samodzielnie.
Związki Zawodowe popierały obydwa rozwiązania, jako możliwie najlepiej zabezpieczające dalszy los załogi oraz funkcjonowanie firmy. Nikt myślący rozsądnie, wykazujący troskę o los blisko pięciu tysięcy pracowników huty i spółek zależnych oraz ich rodzin, nie przyjmował do świadomości myśli, że Sąd zdecyduje się odrzucić obydwie propozycje, które finalnie opiewały na kwoty przewyższające wartość rynkową firmy z wyceny biegłego sądowego.
Stając w obliczu zwykłej likwidacji jesteśmy zszokowani tym, jaki rozmiar społecznej tragedii może się rozegrać. Syndyk nie ma żadnych zobowiązań wobec pracowników – wręcz przeciwnie, może zwolnić każdego bez oglądania się na jakiekolwiek reguły ochronne. Jeżeli zdecyduje się na zwolnienie prawie całej załogi, aby zminimalizować koszty likwidacji, ziści się najczarniejszy scenariusz.
Wobec powyższego nam organizacjom związkowym nie pozostaje nic innego, jak apelować o rozsądek i rozwagę do Sądu wyższej instancji, który będzie rozpatrywać odwołania oferentów, którzy powinni zdecydować się na taki krok. A powinni, jeżeli – jak deklarują – mają na sercu przyszłość tego zakładu. Oczywiście Sąd wspomina o dzierżawie, jednak nie możemy zapominać o tym, że dwóch z trzech wymienionych przez sąd oferentów potrzebuje zgody na koncentrację Prezesa UOKiK, nawet w kontekście wspomnianej dzierżawy. Jeżeli trzeci w obliczu tak irracjonalnego zachowania Sądu zdecyduje się nie podejmować rozmów z Syndykiem w tym zakresie, tragiczny los Huty zostanie przypieczętowany już w najbliższy poniedziałek.
Nie pozostaje nam nic innego, jak zapowiedzieć możliwość przeprowadzenia akcji protestacyjnej, jeżeli czarny scenariusz, do spełnienia którego tak walnie przyczynił się Sąd Rejonowy, w Częstochowie, zostanie zrealizowany.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” .

źródło: http://solidarnoscczestochowa.pl