Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Inwestowanie w szybkie ożywienie gospodarcze – inwestowanie w przyszłość europejskiej bazy przemysłowej

Wspólne oświadczenie IndustriAll Europe & Ceemet

Na dorocznym posiedzeniu plenarnym sektorowego dialogu społecznego partnerzy społeczni z branży metalowej, inżynieryjnej i technologicznej (MET) opublikowali wspólne stanowisko wzywające rządy do dalszego inwestowania w bazę przemysłową Europy jako podstawę szybkiego ożywienia gospodarczego.

Szacuje się, że 6 z 17 milionów bezpośrednio zatrudnionych pracowników tego sektora, znajduje się w sytuacji krótkoterminowego bezrobocia z powodu blokady gospodarczej, Ceemet i IndustriAll Europe wzywają Parlament Europejski oraz szefów państw i rządów do podjęcia szybkich działań, aby utrzymać gospodarkę europejską na powierzchni i nie przegrać z jej konkurentami.

Sekretarz generalny IndustriAll Europe Luc Triangle powiedział: „Wzywamy UE i rządy krajowe do ścisłego zaangażowania partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów naprawy gospodarczej. Inwestowanie w naprawę gospodarczą bez dalszej zwłoki jest konieczne, aby utrzymać konkurencyjność europejskiego przemysłu oraz utrzymać wysokiej jakości miejsca pracy i wykwalifikowaną siłę roboczą w Europie”. „Rządy powinny korzystać z wiedzy sektorowej partnerów społecznych, aby zapewnić, że podwójne przejście na gospodarkę cyfrową i ekologiczną idzie w parze z ożywieniem gospodarczym i wzmacnia europejską bazę przemysłową”. – dodał.

Dyrektor generalna Ceemet Delphine Rudelli podkreśla: „Zagrożona jest utrata miliona wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy w Europie na zawsze. Jest to wystarczający powód, aby szybko uzgodnić plany naprawcze dla sektora przemysłowego, przy odpowiednim udziale partnerów społecznych”. Następnie dodaje, że „jak dotąd, rozumiemy, że tylko w ograniczonej liczbie państw członkowskich przeprowadzono konsultacje z pracodawcami przemysłowymi i związkami zawodowymi”. Wzywamy rządy do ścisłej współpracy z partnerami społecznymi w celu opracowania szczegółów ich krajowych planów naprawy gospodarczej i zwiększania odporności”.

Podczas sesji plenarnej współprzewodniczący Zgromadzenia Plenarnego Dialogu Społecznego Wolfgang Lemb przedstawił swoją propozycję: „Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że naprawa gospodarcza Unii Europejskiej koncentruje się zarówno na podwójnym przejściu na gospodarkę ekologiczną i cyfrową, jak i na zrównoważonym rozwoju i solidarności. Ułatwienie tych przemian będzie szansą dla zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu, który utrzyma i stworzy wysokiej jakości miejsca pracy w Europie”.

„Instrument na rzecz ożywienia gospodarczego i zwiększania odporności, wraz z planami krajowymi, ma zasadnicze znaczenie dla pracodawców i pracowników” – podkreśla Maria Luis Correia, współprzewodnicząca Zgromadzenia Plenarnego Dialogu Społecznego, „teraz potrzebujemy szybkiego wdrożenia, tak aby europejskie przedsiębiorstwa i pracownicy byli gotowi na ożywienie gospodarcze, które napędza innowacje i promuje bardziej spójną i sprzyjającą włączeniu społecznemu gospodarkę”.

Aby złagodzić skutki kryzysu i utrzymać silną i odporną bazę przemysłową w Europie potrzebne jest wsparcie polityczne dla przemysłu i pracowników. Ułatwienie transformacji jest warunkiem wstępnym dla zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu, który nadal będzie utrzymywał i tworzył wysokiej jakości miejsca pracy w Europie i jej regionach.

https://news.industriall-europe.eu