Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

industriAll Europe z zadowoleniem przyjmuje plany UE dot. wzmocnienia dyrektywy ws. europejskich rad zakładowych

Europejskie związki zawodowe, Parlament Europejski i Komisja Europejska są zgodne: prawa europejskich rad zakładowych muszą zostać jak najszybciej wzmocnione, aby dialog społeczny mógł napędzać sprawiedliwą transformację w przedsiębiorstwach wielonarodowych! IndustriAll Europe z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź propozycji legislacyjnej mającej na celu wzmocnienie Dyrektywy o ERZ, która ma zostać opublikowana przez Komisję Europejską pod koniec tego roku.

Prawa pracownicze nie są prawami, jeśli istnieją tylko na papierze

W obliczu ogromnych wyzwań związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową, w kontekście wielu kryzysów (inflacja, energia, globalny handel, wojna…), przemysł europejski znajduje się na rozdrożu. Szacuje się, że miejsca pracy 25 milionów pracowników przemysłowych zostaną przeniesione, zmienione lub nawet znikną w miarę dekarbonizacji europejskich społeczeństw. IndustriAll Europe od dawna opowiada się za prawdziwie sprawiedliwą transformacją, zapewniającą wysokiej jakości miejsca pracy w dobrze prosperujących nowych i odnowionych gałęziach przemysłu. Sprawiedliwa transformacja może się zmaterializować tylko wtedy, gdy w jej realizację zaangażowani będą pracownicy: Nic o nas bez nas!

Isabelle Barthès, pełniąca obowiązki Wspólnego Sekretarza Generalnego industriAll Europe, przypomniała, że europejskie rady zakładowe w czasach ogromnych wyzwań dla pracowników i społeczeństwa, mają do odegrania ważniejszą rolę, niż kiedykolwiek 

„ERZ są kluczowym instrumentem w przewidywaniu i zarządzaniu wieloma transformacjami, przed którymi stoją nasze branże. Bez wysokiej jakości dialogu w przedsiębiorstwach nie uda nam się przezwyciężyć wielu kryzysów, przed którymi stoimy i ukształtować solidnego europejskiego przemysłu.”

Europejskie związki zawodowe od lat walczą o wzmocnienie praw najistotniejszego instrumentu ponadnarodowego dialogu z kierownictwem najwyższego szczebla: europejskich rad zakładowych. Od 2017 r. industriAll Europe, europejskie federacje związków zawodowych i EKZZ podkreślają poważne niedociągnięcia obowiązującej dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych i wymieniają 10 postulatów, zapewniających skuteczność informacji i konsultacji przed podjęciem decyzji – w tym decyzji restrukturyzacyjnych.

Nasze apele zostały uwzględnione przez Parlament Europejski w przyjętej w lutym rezolucji, która poparła nasz pogląd, że tylko prawnie wiążąca inicjatywa UE może rozwiązać te problemy. Wreszcie, po dogłębnej ocenie i formalnych konsultacjach z partnerami społecznymi UE (odpowiedź EKZZ), Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych ogłosił, że Komisja przedstawi wniosek legislacyjny dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie ERZ pod koniec roku.

„Jestem przekonany o konieczności poprawy Dyrektywy o ERZ i podjęcia pilnych działań”

stwierdził komisarz Nicolas Schmit podczas dorocznej konferencji EKZZ, obfitującej w świadectwa dysfunkcyjnych ERZ i niezdolności pracowników do ubiegania się o odpowiednie zadośćuczynienie w przypadku naruszenia ich praw. Podczas dyskusji panelowej Anthony Perrocheau (CFDT FGMM) poinformował o niemożności prowadzenia właściwego dialogu, gdy ERZ w Thalès, której przewodniczy, nieustannie walczy z niewłaściwą interpretacją poufności przez kierownictwo. Jonathan Hayward (współprzewodniczący Komitetu ds. Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europe) przypomniał, jaką różnicę powoduje, gdy ERZ korzysta z ochrony prawnej Dyrektywy o ERZ (w przeciwieństwie do porozumień sprzed Dyrektywy) i wsparcia ekspertów związkowych pełniących rolę koordynatorów, co niestety nie ma miejsca w przypadku zbyt wielu ERZ.

Dyskusja dowiodła, jak powszechne są przypadki, w których ERZ codziennie walczą o poszanowanie swoich praw przez kierownictwo lub egzekwowanie ich przez sądy:

„Prawa pracowników nie są prawami, jeśli istnieją tylko na papierze. Niektórzy mogą uważać, że dyrektywa o ERZ wygląda dobrze. W praktyce jednak litera i duch Dyrektywy o ERZ są ledwo egzekwowane, a sankcje nie są skuteczne, ani wystarczająco silne, aby zniechęcić kierownictwo do nieprzestrzegania przepisów. Nie możemy dłużej tolerować tej sytuacji i przyłączamy się do apelu o wzmocnienie dyrektywy w sprawie ERZ”

podsumowała Isabelle Barthès

https://news.industriall-europe.eu