Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Hutnicy z Pielgrzymką w Kałkowie

W sobotę 6 października br. po raz XXII hutnicy przybyli z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie, gdzie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin z tradycyjnym przemarszem do Ołtarza Hutników w Golgocie Kałkowskiej.
Pielgrzymkę uatrakcyjniła orkiestra dęta z CMC Poland w Zawierciu oraz liczne poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z większości zakładów hutniczych w kraju.