Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Europejskie Rady Zakładowe

Europejskie Rady Zakładowe stanowią forum dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, służące realizowaniu prawa pracowników do informowania i konsultacji w kwestiach istotnych dla przedsiębiorstwa, a w konsekwencji dla zatrudnionych w nim pracowników.
W Pliki do pobrania znajdują się dokumenty stanowiące podstawę prawną funkcjonowania ERZ oraz inne materiały pomocne dla zrozumienia i wykorzystania tego narzędzia.

Sekretariat Metalowców koordynuje działania związane z funkcjonowaniem ERZ w przedsiębiorstwach ponadnarodowych przemysłu metalowego, udzielając m. in. pomocy przy rozpoczęciu procedury tworzenia ERZ lub włączania do już istniejących ERZ przedstawicieli z Polski.

Wiedzą i doświadczeniem służą eksperci Komisji Krajowej Sławomir Adamczyk i Barbara Surdykowska, a także członkowie ERZ – osoby posiadające praktyczną wiedzę dotyczącą negocjowania porozumień o ustanowieniu ERZ, czy samego jej funkcjonowania.

Zachęcam również do śledzenia folderu projekty unijne w bocznej zakładce – gdzie znajdziecie informacje o realizowanych, czy już zrealizowanych projektach dotyczących europejskich rad zakładowych.

Barbara Piotrowska
Koordynator ds. Europejskich Rad Zakładowych
Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
Tel/ fax (32) 2538723; 601 919 166