Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Europejska Rada Zakładowa stanowi forum dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, służące realizowaniu prawa pracowników do informowania i konsultacji w kwestiach istotnych dla przedsiębiorstwa, a w konsekwencji dla zatrudnionych w nim pracowników.
W podfolderze znajdują się dokumenty stanowiące podstawę prawną funkcjonowania ERZ oraz inne materiały pomocne dla zrozumienia i wykorzystania tego narzędzia.

Sekretariat Metalowców koordynuje działania związane z funkcjonowaniem ERZ w przedsiębiorstwach ponadnarodowych przemysłu metalowego, udzielając m. in. pomocy przy rozpoczęciu procedury tworzenia ERZ lub włączania do już istniejących ERZ przedstawicieli z Polski.

Wiedzą i doświadczeniem służą eksperci Komisji Krajowej Andrzej Matla i Sławomir Adamczyk, a także członkowie ERZ – osoby posiadające praktyczną wiedzę dotyczącą negocjowania porozumień o ustanowieniu ERZ, czy samego jej funkcjonowania.

Barbara Piotrowska
Koordynator ds. Europejskich Rad Zakładowych
Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
Tel/ fax (32) 2538723; 601 919 166

Pliki do pobrania