Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Europejski udział pracowników przemysłu metalowego – stan zaawansowania i najlepsze praktyki

4 kwietnia w Warszawie odbyło się trzecie z pięciu zaplanowanych seminariów w ramach projektu unijnego realizowanego przez francuski związek FGMM-CFDT pt. Europejski udział pracowników przemysłu metalowego – stan zaawansowania i najlepsze praktyki skierowanego do przedstawicieli europejskich rad zakładowych z sektora metalowego. więcej informacji nt. projektu http://www.sekretariatmetalowcow.pl/projekty-unijne-europejski-udzial-pracownikow-przemyslu-metalowego-stan-zaawansowania-i-najlepsze-praktyki
Seminarium w Warszawie skupiło się na użyteczności i pożyteczności procesu informacji i konsultacji. Liczną grupę uczestników stanowili przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.
Poniżej do ściągnięcia materiały seminaryjne:

Partycypacja pracowników europejskiego sektora metalowego aktualna sytuacja i przykłady najlepszych praktyk

Przydatność konsultacji

Udział pracowników europejskiego sektora metalowego aktualna sytuacja i przykłady najlepszych praktyk