Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Europa potrzebuje stali, stal potrzebuje Europy

Europejski Dzień Działania dla Sektora Stalowego 1 października 2020r.

W ramach Europejskiego Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (29.10 br.), na którym omawiana była obecna, trudna sytuacja branży stalowej w Europie i w naszym kraju. W posiedzeniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Śląskiego p. Jakub Chełstowski, Wicewojewoda Śląski p. Jan Chrząszcz, parlamentarzyści – p. poseł Danuta Nowicka, p. poseł Andrzej Kryj oraz p. poseł Robert Warwas. Obecni byli również przedstawiciele zarządów z hut ArcelorMittal , CMC Zawiercie, branżowi eksperci oraz przedstawiciele strony społecznej z zakładów branży stalowej.

 

Główne tematy i wyzwania dla branży omawiane na posiedzeniu to:
1. W obszarze europejskim:
• Zapewnienie konkurencyjnego dla przemysłu otoczenia regulacyjnego.
• Ochrona przed nadmiernym przywozem i nieuczciwą konkurencją spoza UE.
• Ograniczenie negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla sektora stalowego.
• Wsparcie finansowania zielonej transformacji.
• Powstrzymanie zjawiska „ucieczki emisji”.
2.  W obszarze krajowym:
• Zapewnienie konkurencyjności krajowego sektora stalowego.
• Przeciwdziałanie skutkom wzrostu kosztów energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych.

Posiedzenie zakończyło się przedstawieniem projektu stanowiska oczekiwanych przez branżę decyzji jakie należy podjąć w obu obszarach. 

A. Konieczny

Pikieta pracowników ArcelorMittal Warszawa

1 października pracownicy Huty ArcelorMittal Warszawa wzięli udział w pikiecie, zorganizowanej w obronie przemysłu stalowego. Podobne manifestacje odbyły się we wszystkich hutach w Europie.
– Nie możemy pozwolić, by przemysł stalowy zniknął z Europy, wyparty przez konkurentów z innych części świata – przede wszystkim z Chin. Europejskie zakłady ponoszą dodatkowe koszty, wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Te koszty muszą być nałożone także na producentów stali w innych częściach świata, choćby przez wprowadzenie węglowego podatku granicznego – mówili zgodnie związkowcy z obu organizacji działających w warszawskiej hucie: NSZZ Solidarność i Międzyzakładowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Warszawa.
Podnoszono też problem rosnących cen energii elektrycznej w Polsce, który zostanie pogłębiony przez – planowane na przyszły rok – wprowadzenie „opłaty mocowej”. Już teraz energia elektryczna w Polsce jest droższa niż w Niemczech czy Francji, co stawia zakłady energochłonne, takie jak huty, na straconej pozycji.
– Nie możemy pozwolić na zniszczenie przemysłu hutniczego w Europie. Pandemia pogłębiła kryzys. W drugim kwartale tego roku produkcja stali w Europie zmniejszyła się o 40 proc., a nowe zamówienia spadły o ponad 70 proc. Obawiamy się dalszego spadku i likwidacji miejsc pracy – mówili związkowcy.
– Zgadzamy się, że trzeba ograniczać emisję, my też chcemy oddychać czystym powietrzem. Ale potrzeba w tym wsparcia zakładów energochłonnych przez rząd polski i Unię Europejską. Nie poprawimy klimatu na świecie, jeżeli będziemy działać tylko w Europie. To tak, jakby jeden człowiek na swej działce używał tylko energii słonecznej czy wiatrowej, a jego sąsiad w tym czasie palił w piecu śmieci – mówili związkowcy.
Stal jest materiałem, który w 100% można recyklować. Jest materiałem niezbędnym. Nie można pozwolić na to, by jego produkcja w Europie została zniszczona, przez brak odpowiednich decyzji politycznych.

 

https://www.youtube.com/wezwanie do działania

film  CMC Zawiercie

 film ArcelorMittal Kraków

 

   Zobacz więcej na  #SteelNeedsEuropeNeedsSteel  

http://solidarnosckatowice.pl/Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego

https://dialog.slaskie.pl/content/prezydium-wrds-i-european-action-day