Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Działania „Solidarności” na rzecz młodych pokazane jako dobra praktyka na konferencji Komitetu Młodych EKZZ

W szwedzkiej Akersberdze, w dniach 2-4 października, odbyła się konferencja podsumowująca projekt Komitetu Młodych EKZZ „wzmocnienie uczestnictwa związków zawodowych w działaniach na rzecz poprawy jakości rozwiązań umożliwiających wejście na rynek pracy młodych osób w Europie”.
W czasie konferencji wiele uwagi poświęcano sytuacji młodych na rynku pracy, w szczególności w okresie kryzysu ekonomicznego. Mówiono o niskiej jakości zatrudnienia, ograniczeniu dostępności do usług publicznych oraz do systemów ubezpieczenia społecznego. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom i szansom jakie są związane z nowymi technologiami. Analizowano także potencjał jaki istnieje we współpracy z różnymi podmiotami na rzecz osiągania celów związków zawodowych.
Najważniejsze było jednak przedstawienie wstępnej wersji raportu podsumowującego projekt. Analizie poddano stopień zadowolenia związków zawodowych z uczestnictwa w tworzeniu różnego rodzaju rozwiązań, które wdrażają polityki europejskie na rzecz młodych osób, do których zalicza się Gwarancje dla
Młodzieży, Europejski Sojusz na rzecz Kształcenia Zawodowego, a także Ramę Jakości Staży. Raport zawiera wiele ciekawych wniosków oraz konkretnych rekomendacji. Co ma szczególną wartość, to wskazanie dobrych praktyk z poszczególnych krajów europejskich. Działania NSZZ „Solidarność” w tym zakresie, obok 10 innych, zostały do nich zaliczone. Zwrócono uwagę na to, że nasza organizacja skutecznie wykorzystała instrumenty trójstronnego dialogu społecznego.
Podkreślono także, że „Solidarność” dobrze wykorzystuje mechanizmy współpracy z innymi podmiotami, które mają wpływ na polityki rynku pracy w Polsce.
Ostateczna wersja projektu zostanie przedstawiona 22 listopada.
NSZZ „Solidarność” na konferencji reprezentowali Karol Kamiński, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Młodych ZR Wielkopolska oraz Mateusz Szymański Pełnomocnik ds. Młodych Komisji Krajowej.

msz

źródło: http://www.solidarnosc.org.pl