Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Dobre miejsca pracy w przemyśle

W obliczu bezprecedensowych wyzwań dla przemysłu industriAll Europe wzywa decydentów politycznych do działania w kwestii priorytetowego traktowania dobrych miejsc pracy w przemyśle .

IndustriAll Europe wzywa dziś decydentów do działania poprzez przyjęcie silnych ram politycznych, które stawiają dobre miejsca pracy w przemyśle na samym szczycie transformacji przemysłowej.

Europejski przemysł i jego pracownicy zmagają się z wieloma kryzysami: utrzymującymi się skutkami pandemii, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, napięciami geopolitycznymi oraz kryzysem energetycznym i tym związanym z kosztami utrzymania. Głęboko niepokojący jest też wzrost znaczenia skrajnej prawicy.

Pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy, płace i warunki pracy, a ich udział w zyskach ekonomicznych maleje wraz ich wzrostem. Cyfryzacja, dekarbonizacja i globalne napięcia gospodarcze stanowią poważne wyzwania. Zapobieganie zmianom klimatycznym jest koniecznością, ale pracownicy potrzebują większego wsparcia, aby poradzić sobie z ogromnymi zmianami i dostosować się do nowych miejsc pracy.

W tym kontekście industriAll Europe wzywa do opracowania proaktywnego europejskiego planu przemysłowego opartego na inwestycjach, solidarności, tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy i innowacjach – zgodnie z naszymi zobowiązaniami klimatycznymi.

Przedstawiamy Państwu osiem kluczowych rozwiązań, które pozwolą urzeczywistnić tę wizję:

  1. Poszanowanie praw pracowników i związków zawodowych
  2. Kompas dobrych miejsc pracy: Kierunki polityki koncentrujące się na promowaniu dobrych miejsc pracy w przemyśle (dobrze płatnych, bezpiecznych i trwałych)
  3. Szkolenie na rzecz bezpieczeństwa zatrudnienia
  4. Program inwestycji przemysłowych: Wdrożenie prawdziwego programu inwestycji przemysłowych dla wszystkich regionów, unikając czeków in blanco.
  5. Prawo do energii: Zagwarantowanie prawa do energii dla wszystkich, zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.
  6. Równe szanse na poziomie międzynarodowym: Ustanowienie uczciwej konkurencji na całym świecie w oparciu o dobre miejsca pracy w całym łańcuchu dostaw.
  7. Spójność polityki: Zapewnienie spójności polityki w zakresie dekarbonizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym bez uszczerbku dla potencjału przemysłowego.
  8. Nic o nas, bez nas! Zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne.

Rozpoczynając kampanię, pełniące obowiązki sekretarzy generalnych Judith Kirton-Darling i Isabelle Barthès powtórzyły:

„Przywódcy polityczni muszą pilnie zareagować na uzasadnione obawy pracowników związane z dezindustrializacją, spekulacją i brakiem bezpieczeństwa ekonomicznego. Znajdujemy się w kluczowym momencie. To właśnie teraz europejscy przywódcy muszą podjąć działania i przyjąć przyszłościowy plan inwestycji przemysłowych, który będzie promował odporną, sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość dla europejskiego przemysłu i naszych miejsc pracy. Niespełnienie tego wymogu nie tylko osłabi naszą bazę przemysłową, ale także podważy spójność europejską, niosąc ze sobą katastrofalny potencjał.

„Nie będziemy stać bezczynnie na krawędzi klifu. Jesteśmy raczej gotowi do współpracy z decydentami politycznymi i pracodawcami, którzy chcą kształtować przyszłość, w której dobre miejsca pracy w przemyśle będą kompasem dla transformacyjnych polityk, od których wszyscy jesteśmy zależni”.

https://news.industriall-europe.eu