Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Dialog społeczny musi być czymś więcej niż niedzielną pogawędką

industriAll Europe i Ceemet – europejscy partnerzy społeczni w przemysłach metalowym, inżynieryjnym i opartym na technologii podzielili się z posłami do Parlamentu Europejskiego swoimi opiniami na temat roli i wartości dialogu społecznego.

Dialog społeczny i rokowania zbiorowe mogą dostarczyć rozwiązań dla ogromnej transformacji naszych branż. Partnerzy społeczni muszą sprostać tej odpowiedzialności.

Spotkanie śniadaniowe 11 grudnia br. w Parlamencie Europejskim, gospodarzami którego byli posłowie do PE Gabriele Bischoff i Dragos Pîslaru, było okazją dla partnerów społecznych do podkreślenia potencjału dialogu społecznego, jako narzędzia adaptacji w szybko zmieniającym się świecie pracy i zastanowienia się wraz posłami do PE, jak dialog ten promować i poprawić jego wpływ. Partnerzy społeczni, jako współprawodawcy, mają potencjalnie uprzywilejowaną pozycję w procesie polityki europejskiej. Wspieranie dialogu społecznego zostało zatem podkreślone, jako wspólny problem partnerów społecznych i Parlamentu Europejskiego.

„Dialog społeczny musi być czymś więcej niż niedzielną pogawędką, potrzebne są działania” podkreśliła Gaby Bischoff i wyraziła nadzieję, że okres, w którym polityka UE zasadniczo osłabiała dialog społeczny i systemy rokowań zbiorowych, zdecydowanie się zatrzymał i, że najwyższy czas wzmocnić dialog społeczny i rokowania zbiorowe w Europie.

Dragos Pîslaru podkreślił, że dialog społeczny powinien wybiegać w przyszłość, stymulować innowacje oraz, co ważne, przyczyniać się do budowania bardziej spójnej Europy, w której dumping socjalny jest pojęciem z przeszłości.

Nadchodząca ogromna transformacja naszych branż, napędzana potrzebą dekarbonizacji, procesami digitalizacji, globalizacją i wyzwaniem demograficznym, wymaga wspólnych odpowiedzi i wynegocjowania rozwiązań w celu zapewnienia odpowiedzialnej społecznie transformacji, nie pozostawiającej nikogo w tyle. Dialog społeczny i układy zbiorowe mogą dostarczyć rozwiązań, a partnerzy społeczni muszą wywiązać się z powierzonej im odpowiedzialności, zapewniając konkretne wyniki, podkreślił Luc Triangle.

Niedawne potwierdzenie przez OECD znaczenia negocjacji zbiorowych na poziomie sektorowym, jeden z głównych postulatów naszej kampanii „Together at work” oraz poparcie negocjacji zbiorowych przez nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej ponownie otworzyły debatę, która doprowadzi, miejmy nadzieję, do niezbędnego przywrócenia negocjacji zbiorowych na szczeblu krajowym i dialogu społecznego na wszystkich poziomach.

Poziom europejski ma również ważną rolę do odegrania. Konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi na wczesnych etapach procesu legislacyjnego zagwarantują, że prawodawstwo europejskie będzie spójne i uwzględni specyfikę naszych sektorów. Ponadto partnerzy społeczni na szczeblu europejskim muszą brać udział w szerszych debatach na temat przyszłości Europy. Taką możliwość, mam nadzieję, zapewni zbliżająca się dwuletnia „Konferencja na temat przyszłości Europy” – która zostanie zorganizowana przez Parlament, Radę i Komisję, która da społeczeństwu szansę na wniesienie wkładu w kształtowanie przyszłości UE.

źródło: https://news.industriall-europe.eu

BP