Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Demokracja w miejscu pracy nie kończy się na kryzysie COVID-19

Wzywamy przedsiębiorstwa do pełnego zaangażowania pracowników w trudne, obecnie konieczne decyzje.

Obecne nadzwyczajne okoliczności wymagają bieżącej informacji, konsultacji i udziału przedstawicieli pracowników na szczeblu europejskim i krajowym, zanim wdrożone zostaną jakiekolwiek decyzje przedsiębiorstwa.

W miarę jak Europa stopniowo wychodzi z dwumiesięcznego okresu blokady, europejscy pracownicy i przemysł muszą stawić czoła jednemu z największych, oprócz kryzysu klimatycznego, wyzwań społecznych i gospodarczych od dziesięcioleci. W obliczu dużych strat finansowych, ogromnych problemów z płynnością, zakłóceń produkcji, spadku popytu, niektórych zagrożonych upadłością, przedsiębiorstwa w wielu sektorach pilnie dostosowują swoją działalność i strategię.

IndustriAll Europe i jej podmioty stowarzyszone z wielką uwagą i troską monitorują zachowanie firm w naszych sektorach. Koledzy odpowiedzialni za politykę przedsiębiorstw w naszych organizacjach członkowskich spotykali się co tydzień podczas spotkań online. Wymieniali swoje spostrzeżenia i informacje na temat zaangażowania się przedsiębiorstw w dialog z krajowymi i europejskimi przedstawicielami pracowników w celu radzenia sobie z kryzysem COVID-19. Niestety szybko stało się jasne, że coraz więcej firm podejmuje drastyczne decyzje bez wcześniejszego dialogu z pracownikami i przedstawicielami ich związków zawodowych.

W kilku krajach słychać zapowiedzi redukcji tysięcy miejsc pracy bez informowania europejskich i lokalnych rad zakładowych, nie mówiąc już o umożliwieniu im przedyskutowania alternatywnych rozwiązań z decydentami. Słyszymy o firmach przyjmujących ogólnoeuropejskie plany oszczędnościowe o znacznym wpływie na wynagrodzenia i warunki pracy bez angażowania się w rozmowy ze związkami zawodowymi na szczeblu lokalnym i ponadnarodowym.

Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe komentuje: „Takie zachowanie jest nieprzemyślane. Chcielibyśmy przypomnieć, w jaki sposób dialog społeczny sprawdził się we wczesnych fazach kryzysu w COVID-19. Porozumienia osiągnięte w całej Europie na szczeblu krajowym, sektorowym i na poziomie przedsiębiorstw odnośnie systemów skróconego czasu pracy i innych instrumentów naprawdę pomogły złagodzić skutki dla miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników. Dialog ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami BHP zapewnił również bezpieczny powrót do hal produkcyjnych w wielu firmach, w których wspólnie uzgodniono protokoły wznowienia pracy. ”

IndustriAll Europe i jej podmioty stowarzyszone ostrzegają zatem przed wykorzystywaniem bezprecedensowego tempa i skali kryzysu, jako pretekstu do zaniechania dialogu społecznego w przedsiębiorstwach. Przeciwnie, kryzys ten nie zostanie przezwyciężony bez pełnego zaangażowania pracowników i przedstawicieli ich związków zawodowych. Wspólnie muszą oni znaleźć najlepsze sposoby na ograniczenie negatywnego wpływu na miejsca pracy i zakłady pracy w społecznie odpowiedzialny sposób oraz zapewnić przyszłość przedsiębiorstwa. W szczególności industriAll Europe zaleca, aby przedstawiciele europejskich rad zakładowych (ERZ) i rad zakładowych w spółki europejskiej (Societas Europaea – SE) zwrócili się o jak najszybsze zwołanie nadzwyczajnego spotkania online z tłumaczeniem symultanicznym , w celu uzyskania informacji i konsultacji na temat potencjalnego wpływu kryzysu COVID-19 na interesy pracowników. Dalsze praktyczne zalecenia dla członków ERZ i SE zostały wydane wspólnie przez Europejskie Federacje Związków Zawodowych.

Luc Triangle – „Demokracja w miejscu pracy nie kończy się na kryzysie COVID-19! Te nadzwyczajne okoliczności wymagają bieżącej informacji, konsultacji i udziału przedstawicieli pracowników na szczeblu europejskim i krajowym, zanim wdrożone zostaną jakiekolwiek decyzje przedsiębiorstwa”.

źródło: https://prod-industriall-europe.azurewebsites.net/Article/450