Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Brexit jest daleki od zakończenia

IndustriAll Europe publikuje raport polityczny i przygotowuje się do ścisłego monitorowania wpływu umowy handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią.

Wraz z podpisaniem umowy między UE a Wielką Brytanią w dniu 30 grudnia 2020r. Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską pod koniec okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020r.

Okres przejściowy zakończył się, a umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem jest (tymczasowo) stosowana. Rozmowa ta jest jednak daleka od zakończenia, ponieważ Brexit niewątpliwie będzie miał wpływ na wszystkie sektory przemysłu i produkcji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE-27.

Chociaż brak porozumienia byłby katastrofalny, pracownicy i ich związki zawodowe są teraz zaniepokojeni wpływem umowy na przedsiębiorstwa i zatrudnienie. Wielu obawia się wzrostu obciążeń regulacyjnych dla przemysłu i ponownego pojawienia się pozataryfowych barier handlowych, mimo istotnych przepisów dotyczących wzajemnego uznawania standardów. Biorąc pod uwagę, że umowa jest podstawową umową handlową, nadal pozostaje wiele otwartych kwestii a dalsze negocjacje muszą odbywać się w niezliczonych obszarach.

Związki zawodowe są również poważnie zaniepokojone zdolnością państw członkowskich i parlamentarzystów do kontrolowania porozumienia, biorąc pod uwagę presję czasu, pod jaką się znajdują oraz długość i złożoność porozumienia.

IndustriAll Europe i jego podmioty stowarzyszone prowadzą aktywną kampanię na rzecz przyszłej umowy między UE a Wielką Brytanią, która stawia pracowników, zarówno w UE, jak i w Wielkiej Brytanii, na pierwszym miejscu. Niestety, umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią nie realizuje tego celu.

Teraz skupimy się na informowaniu naszych członków i informowaniu ich na bieżąco o potencjalnych skutkach umowy. Nasz brief polityczny zawiera wstępny przegląd umowy

i analizuje, jak prawdopodobnie wpłynie ona na przemysł europejski i jego pracowników. Niniejszy dokument zawiera pierwszą ocenę sytuacji w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym oraz chemicznym/farmaceutycznym. Następnie przeprowadzona zostanie analiza kolejnych sektorów przemysłu.

IndustriAll Europe będzie również dążyć do tego, aby związki zawodowe były ściśle zaangażowane w monitorowanie wdrażania umowy. Na szczeblu UE będziemy wnioskować o ścisłe zaangażowanie w liczne techniczne grupy robocze i komitety, które będą opracowywać szczegóły. Ponadto będziemy współpracować z naszymi członkami w europejskich radach zakładowych i radach zakładowych SE, zgodnie z zaleceniami europejskich federacji związków zawodowych, w celu informacji i konsultacji dot. wpływu Brexit na sytuację gospodarczą i zatrudnienie w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Brexit jest daleki od zakończenia. To dopiero początek. IndustriAll Europe i jego organizacje członkowskie będą nadal bronić naszych sektorów i pracowników zarówno w Wielkiej Brytanii, w UE i w całej Europie.

https://news.industriall-europe.eu/Article/542