Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Dziś protest pracowników przemysłu metalowego

9 czerwca pracownicy przemysłu metalowego zaprotestowali wraz z pracownikami sektora paliwowo-energetycznego przeciw:

● pozorowaniu, a nawet unikaniu przez stronę rządową dialogu społecznego,
● zagrożeniu utratą miejsc pracy spowodowaną transformacją technologiczną, brakiem polityki przemysłowej likwidacją przemysłów energochłonnych, w tym hutniczego wskutek z carbon leakage
● łamaniu praw pracowniczych i związkowych a także kolejnym próbom liberalizacji prawa pracy w Polsce

Manifestanci domagali się:
– poszanowania zasad dialogu społecznego przy współpracy partnerów społecznych
– opracowania, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, strategi Polskiej Polityki Przemysłowej zapewniającej wsparcie i efektywne funkcjonowanie przemysłu hutniczego, okrętowego, obronnego, lotniczego, motoryzacyjnego i pozostałych gałęzi przemysłu metalowego, w szczególności tych realizujących politykę Zielonego Ładu z gwarancją inwestycji w badania i rozwój oraz rozwiązań mających na celu podnoszenie i dostosowanie umiejętności pracowników – polityki gwarantującej dobre miejsca pracy.

Żądania