Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

W kontekście belgijskiej prezydencji w Radzie UE dziś (i wczoraj) (15-16 stycznia 2024 r.) w Brukseli odbywa się nieformalne posiedzenie Rady ds. Środowiska poświęcone celowi klimatycznemu UE na 2040r. i sprawiedliwej transformacji. Z tej okazji Rudy De Leeuw, sprawozdawca opinii EKES-u „Wspieranie ram politycznych sprawiedliwej transformacji w UE: jakie środki są konieczne?”, został zaproszony do przedstawienia opinii EKES-u – informuje Judith Kirton-Darling współsekretarz Generalna industriAll Europe.

IndustriAll Europe wraz z EKZZ były bardzo zaangażowane w opracowanie opinii i nalegały na uwzględnienie naszych trzech priorytetów:
1) potrzebę dyrektywy w sprawie sprawiedliwej transformacji,
2) potrzebę utworzenia obserwatorium sprawiedliwej transformacji oraz
3) potrzebę warunkowości społecznej.

Dlatego też w ubiegły piątek, 12 stycznia, EKZZ i industriAll Europe zwróciły się do ministrów środowiska uczestniczących w tym nieformalnym spotkaniu, a także do ministerstw pracy UE, by poparli opinię EKES-u i wzmocnili unijne ramy sprawiedliwej transformacji.

Belgijska prezydencja Rady zorganizuje również konferencję na temat sprawiedliwej transformacji w dniach 4-5 marca 2024 r., na którą zaproszono industriAll Europe. Ta konferencja wysokiego szczebla, z udziałem przedstawicieli ministerstw środowiska UE, instytucji UE, EKES-u i zainteresowanych stron, będzie również źródłem informacji dla ministrów UE w ramach przygotowań do konkluzji Rady spodziewanych w czerwcu 2024r. Wraz z EKZZ będziemy nadal naciskać na realizację naszych postulatów w nadchodzących miesiącach, wraz z naszymi krajowymi organizacjami członkowskimi.