Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” uznaje proponowane w Rezolucji zapisy, jako szkodliwe dla obecnego i przyszłego bezpieczeństwa Europy, w szczególności zaś dla krajów byłego bloku wschodniego – czytamy w stanowisku podjętym na posiedzeniu w dniu 5 grudnia br., skierowanym do przedstawicieli industriAll European Trade Union, Prezydenta i posłów do Parlamentu Europejskiego.  Rada domaga się od przedstawicieli industriAll Europa oprotestowania, wyrażonej w pkt. 22 Rezolucji propozycji zmian Traktatowych, proponowanych bez konsultacji społecznych i wbrew naszemu stanowisku z listopada 2022r., a wobec ewentualnej presji na jej przyjęcie, zgłoszenia Votum Separatum.

treść stanowiska do pobrania