Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Trendy rozwojowe w wojskowym przemyśle lotniczym

Warsztaty w ramach projektu industriAll Europe i Syndex dotyczące  trendów rozwojowych w wojskowym przemyśle lotniczym  oraz sposobu, w jaki  pracownicy mogą przewidywać te zmiany i wpływać na nie – Sevilla 27-28 kwietnia 2022r.

Dla industriAll Europa ważne jest, aby trwająca konsolidacja nie odbywała się kosztem pracowników.

Konsolidacja technologii lotnictwa wojskowego w Europie trwa już od dłuższego czasu i będzie postępować. Z pewnością wpłynie to na pracowników i zatrudnienie w tym sektorze.

To, jaką pozycję zajmą pozostałe przedsiębiorstwa europejskie, będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości tej branży w Europie. Lepszą współpracę można osiągnąć poprzez dalszą integrację europejską, ale wiele zależy od strategicznych decyzji firm oraz woli politycznej UE i jej państw członkowskich. Zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na podejmowane decyzje.

Dla industriAll Europe ważne jest, aby trwająca konsolidacja nie odbywała się kosztem pracowników. Należy ją zaplanować i przedyskutować na wczesnym etapie, z poszanowaniem praw rad zakładowych do informacji i konsultacji.

Aby odpowiedzieć na te pytania przedstawiciele związków zawodowych z europejskiego przemysłu lotniczego spotkali się niedawno na, zorganizowanych przez industriAll Europe i firmę doradczą Syndex, warsztatach w Sewilli. 40 uczestników, w tym Krzysztof Kacprzak z warszawskiego Airbusa, spotkało się osobiście i online, aby omówić wyzwania związane z szerszą współpracą wojskową z perspektywy przemysłu i związków zawodowych.

Sektor aeronautyczny w UE zatrudnia ponad 500 000 pracowników i w 2020r. wygenerował obroty w wysokości ponad 170 mld euro, z czego jedna czwarta przypada na sektor wojskowy. Zatrudnienie w sektorze aeronautyki wojskowej szacuje się na 168 000 miejsc pracy. Branże cywilna i wojskowa wzajemnie się wzmacniają i czerpią z siebie korzyści.

Trevor Tailor, Professorial Research Fellow in Defence Management w Royal United Services Institute (RUSI) w Londynie, podkreślił, że ograniczenia budżetowe oraz wyścig o talenty i umiejętności to wspólne wyzwania dla wojskowej gałęzi europejskiego przemysłu lotniczego.

Gonçalo Ceballos, doradca hiszpańskiego Sekretariatu Generalnego Przemysłu, zwrócił uwagę, że prawie 90% całego sprzętu jest już zamawiane w UE przez państwa członkowskie. Niezależnie od rywalizacji między niektórymi projektami, prawdopodobnie pojawi się więcej wspólnych projektów. Taka dalsza integracja może przyczynić się do maksymalnego wykorzystania europejskiej siły roboczej i do rozwoju umiejętności w Europie.

W dalszej części debaty skupiono się na tym, jak można zwiększyć integrację europejską i w jaki sposób może ona  doprowadzić do lepszej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym partnerami społecznymi, w ramach łańcucha wartości. Głównym tematem będzie to, w jaki sposób przyspieszyć rozwój nowych systemów i skrócić czas potrzebny na wprowadzenie ich na rynek. Przyczyni się to z jednej strony do podniesienia gotowości operacyjnej europejskich sił zbrojnych, a z drugiej strony sprawi, że systemy europejskie staną się bardziej atrakcyjne dla rynku.

Wizyta w zakładzie Airbus Tablada, w którym znajduje się linia montażu końcowego Airbusa A400M, umożliwiła uczestnikom warsztatów spotkanie i dyskusję z miejscowym kierownictwem i radą pracowniczą. Centralnym punktem dyskusji było znaczenie innowacji i umiejętności dla pracowników oraz dla przyszłości zakładu. Zarówno kierownictwo, jak i rada zakładowa podkreślili dobrą współpracę oraz to, że dobrze funkcjonujący dialog społeczny ma fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju ich firmy.

Isabelle Barthès, zastępca sekretarza generalnego industriAll Europa:

„Spodziewamy się, że trwająca integracja europejskiego przemysłu obronnego w najbliższej przyszłości nabierze tempa. Procesami tymi należy mądrze zarządzać, aby mieć pewność, że nie będą one miały negatywnego wpływu na jakość zatrudnienia w Europie. Europejskie projekty ponadnarodowe, takie jak Airbus, pokazują, że integracja może zakończyć się sukcesem, jeśli przestrzegany jest dialog społeczny, a kierownictwo i przedstawiciele pracowników współpracują w dobrym duchu.”

https://news.industriall-europe.eu

*Warsztaty są częścią projektu finansowanego przez Komisję Europejską. Zakończy się on konferencją podsumowującą w Brukseli w dniach 12-13 lipca 2022 r.