Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

50 Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnitwa

2 października podczas 50 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” dokonano wyborów uzupełniających – Rada Sekcji wzbogaciła się o dwóch nowych członków, przedstawicieli Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Hutniczo Przetwórczej Miedzi przy KGHM Polska Miedź – Andrzeja Kucharskiego i Mieczysława Krzywego.

Podczas obrad Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Pan Stefan Dzienniak przedstawił obszerną prezentację dotyczącą sytuacji przemysłu stalowego po 6 miesiącach, na którą największy wpływ mają polityka klimatyczna, „wojna handlowa” i pandemia. Pan Szymon Czechowski – Dyrektor ds. prawnych i obsługi zewnętrznej Celsa Huta Ostrowiec przedstawił sytuację zakładu – największego pracodawcy w regionie. Szef Sekretariatu Metalowców Pan Bogdan Szozda odniósł się m. in. do dialogu społecznego prowadzonego w ramach RDS podkreślając, że rolą Związku jest przede wszystkim ochrona pracowników, miejsc pracy i dbałość o godne wynagrodzenie, musimy jasno precyzować żądania wobec pracodawców.

Zebrani poinformowani zostali o przebiegu zorganizowanego przez industriAll Europe Europejskiego Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego, który miał miejsce 1 października pod hasłem: „Europa potrzebuje stali i stal potrzebuje Europy”.