Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

25 listopada 2018 Międzynarodowy Dzień na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Kobiet

Koleżanki i Koledzy

25 listopada to Międzynarodowy Dzień na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Kobiet, dlatego Valter Sanches – Sekretarz Generalny IndustriALL Global Union w swoim liście wzywa wszystkie organizacje stowarzyszone do mobilizacji i podjęcia działań w tym dniu.

Związki zawodowe muszą dać silny sygnał, by bez żadnych dwuznaczności potępić przemoc i prześladowanie kobiet oraz wykazać determinację, by ją wykorzenić.
Przemoc seksualna i prześladowanie w świecie pracy stanowią poważne naruszenie praw człowieka. Kobiety stanowią ogromną większość ofiar. Wpływa na wszystkie miejsca pracy i sektory. Globalne kampanie w mediach społecznościowych – # MeToo – pokazały, jak pilne i ważne jest podejmowanie działań w świecie pracy.

IndustriALL Global od prawie roku prowadzi kampanię na rzecz wyeliminowania przemocy wobec kobiet w sektorach IndustriaAll.

Guy Ryder (Dyrektor Generalny MOP) w swoim raporcie przedstawionym podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) zauważył, że przemoc i prześladowanie kobiet w świecie pracy są wszechobecne i tolerowane, były znoszone przez wiele kobiet w celu uzyskania lub utrzymania pracy, otrzymywania wynagrodzenia, awansowania. Oprócz krzywd wyrządzonych bezpośrednim ofiarom, ogólnym efektem jest stworzenie szeroko rozpowszechnionego kontekstu wrogości i dyskomfortu dla kobiet w miejscu pracy.
Przemoc i prześladowanie nie są częścią pracy.

Około 100 stowarzyszonych w IndustriALL GTU związków przyjęło już Deklarację „Przemoc i szykany wobec kobiet: NIE W NASZEJ MIEJSCU PRACY, NIE W NASZYM ZWIAZKU”. Wiele innych udzieliło publicznego wsparcia.

Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” włączył się w kampanię, w konsekwencji 25 czerwca 2018r. XXVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” obradujący w Rytro przyjął Stanowisko nr 3 ws. przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, które skierowane zostało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Przewodniczącej RDS Elżbiety Rafalskiej, reprezentatywnych organizacji pracodawców a także do Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczek i reprezentatywnych organizacji związków zawodowych.
stanowisko nr 3 XXVIII Kongresu
Pismo Głównego Inspektora Pracy

Podczas akcji skorzystać można z hashtagów #ALLWomen, #TakeThePledge w mediach społecznościowych, użyć IndustriALL artwork , dołączyć do IndustriALL Women Group  na Facebooku i podzielić się podjętymi akcjami związku w dniu 25 listopada, można wysłać zdjęcia na adres aseby@industriall-union.orgpress@industriall-union.org  oraz biuro@sekretariatmetalowcow.pl

IndustriALL GTU zachęca również organizacje stowarzyszone do wspierania międzynarodowej kampanii prowadzonej przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych na rzecz przyjęcia konwencji i rekomendacji dotyczącej przemocy ze względu na płeć przez Międzynarodową Organizację Pracy.
Podczas ostatniej Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2018 r. Komitet Normalizacyjny ds. Standardów MOP rozpoczął dyskusję na temat przyszłego instrumentu pracy, mającego zapobiegać przemocy i prześladowaniu w świecie pracy. Grupa Pracowników MOP i EKZZ uważa, że wnioski te stanowią zadowalającą podstawę do drugiej rundy dyskusji podczas kolejnej Międzynarodowej

Konferencji Pracy. Większość rządów poparła przyjęcie konwencji i zalecenia. Uzgodniono także, że nowa konwencja i zalecenie będą musiały skupić się na przemocy związanej z płcią i zająć się jej przyczynami.

Przed nami ważne wyzwania. Potrzebne jest silne lobby i wysiłki kampanii, aby zapewnić właściwy poziom i moc krajowych aktów prawnych związanych z eliminacją przemocy wobec kobiet.
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych opublikowała nowy „zestaw lobbujący na rzecz Konwencji MOP i zalecenia w sprawie położenia kresu przemocy i nękaniu w świecie pracy” .

Rządy, krajowe związki zawodowe i organizacje pracodawców powinny wysyłać komentarze na temat proponowanych wniosków.

zobacz wideo https://youtu.be/SvAqJqoOAZY
a także  Oświadczenie Komisji Europejskiej 2017

 

Serdecznie zachęcam organizacje zrzeszone w Krajowym Sekretariacie Metalowców do podjęcia działań, zwłaszcza podczas Międzynarodowego Dnia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

Pozdrawiam

Bogdan Szozda
Przewodniczący

polecam również  http://www.solidarnosc.org.pl